thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Câu hỏi:

31/07/2019 29,016

A. Màng trước xináp       

Bạn đang xem: thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

D. Màng sau xináp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại nhập quy trình tuyền tin cậy qua quýt xináp là?

A. Các hóa học trung gian lận chất hóa học gắn nhập thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện tại xung thần kinh trung ương rồi Viral lên đường tiếp

B. Các hóa học trung gian lận chất hóa học trong những bóng Ca2+ gắn nhập màng trước vỡ tung ra và qua quýt khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi nhập vào chùy xináp

Câu 2:

Chất trung gian lận chất hóa học thông dụng nhất ở động vật hoang dã với vú là?

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Câu 3:

 Qua trình truyền tin cậy qua quýt xináp ra mắt theo đuổi trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 4:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc thân thuộc tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 5:

Trong xináp, hóa học trung gian lận chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

C. Màng sau xináp       

D. Khe xináp

Câu 6:

Điều ko chính với axêtincôlin sau khoản thời gian xuất hiện tại xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái ngắt chế phân bổ tự tại nhập chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở thành axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, lên đường nhập chùy xináp và được tái ngắt tổ hợp trở thành axêtincôlin

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

D. Axêtincôlin tái ngắt chế được chứa chấp trong những bóng xináp