thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Câu hỏi:

29/03/2020 26,410

A. Cho sắt kẽm kim loại Ag vô hỗn hợp HCl.

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Đáp án chủ yếu xác

B. Cho sắt kẽm kim loại Cu vô hỗn hợp HNO3.

C. Cho sắt kẽm kim loại Fe vô hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D. Cho sắt kẽm kim loại Zn vô hỗn hợp CuSO4.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản xạ được với hỗn hợp này sau đây?

A. HNO3 đặc, nguội.

B. H2SO4 đặc, giá.

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 2:

Bột sắt kẽm kim loại X tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng, không tồn tại khí bay rời khỏi. X hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu.

B.  Mg.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 3:

Cho lếu hợp ý Mg và Cu vô hỗn hợp HCl dư. Kết giục phản xạ, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn gồm

A. Cu.

Xem thêm: pháo đài bất khả xâm phạm là niềm tự hào của pháp mỹ khi nói về

B. CuCl2; MgCl2.

C. Cu; MgCl2.

D. Mg; CuCl2.

Câu 4:

Kim loại không tan vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 5:

Kim loại Al không phản xạ với hóa học này sau đây?

A.  Fe2O3.

B. MgO.

C. FeCltrong H2O.

D. NaOH vô H2O.

Câu 6:

Cho những dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không ứng dụng được với hỗn hợp nào?

A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

D. HNO3 loãng.

Xem thêm: they are having their house being painted by a construction company