thấu kính

Chuyên đề Thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì, vật lí lớp 11

Các định nghĩa cơ phiên bản của thấu kính

 • Quang tâm O: là điểm tại chính giữa thấu kính, từng tia sáng sủa trải qua quang quẻ tâm O của thấu kính đều truyền trực tiếp.
 • Trục chủ yếu của thấu kính: là đường thẳng liền mạch trải qua quang quẻ tâm O và vuông góc với mặt mũi thấu kính.
 • Tiêu điểm của thấu kính: là vấn đề quy tụ của chùm tia sáng sủa trải qua thấu kính hoặc phần kéo dãn của bọn chúng.
 • Tiêu cự: là khoảng cách kể từ quang quẻ tâm cho tới tiêu xài điểm của thấu kính
 • Tiêu diện: là mặt mũi phẳng lặng chứa chấp toàn bộ những tiêu xài điểm của thấu kính.

Các tia đặc trưng qua chuyện thấu kính hội tụ

 • Tia cho tới tuy vậy song với trục chủ yếu → tia ló trải qua tiêu xài điểm chủ yếu (tia số 1)
 • Tia cho tới trải qua quang quẻ tâm → tia ló truyền trực tiếp (tia số 2)
 • Tia cho tới trải qua tiêu xài điểm của thấu kính → tia ló tuy vậy song với trục chủ yếu (tia số 3)

Thấu kính quy tụ (thấu kính rìa mỏng)

Thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì, vật lí lớp 11
Hình hình họa chùm sáng sủa tuy vậy song trải qua thấu kính rìa mỏng manh quy tụ bên trên một điểm → thấu kính rìa mỏng manh còn được gọi là thấu kính hội tụ
Thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì, vật lí lớp 11
Hình minh họa cơ hội tạo ra hình họa qua chuyện thấu kính hội tụ
Cách vẽ hình họa qua chuyện thấu kính hội tụ
Tính hóa học hình họa qua chuyện thấu kính hội tụ

Thấu kính phân kỳ (thấu kính rìa dày)

Hình hình họa chùm sáng sủa tuy vậy song trải qua thấu kính rìa dày bị phân tích đi ra → thấu kính rìa dày còn được gọi là thấu kính phân kì
Hình minh họa cơ hội tạo ra hình họa qua chuyện thấu kính phân kì
Ảnh của vật sáng sủa bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kinh phân kỳ
Tính hóa học hình họa qua chuyện thấu kính phân kì

Công thức tương tác thân ái địa điểm của vật, địa điểm của hình họa và tiêu xài cự của thấu kính

\[\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’}\]

Bạn đang xem: thấu kính

Công thức số phóng đại của thấu kính

\[|k| = \dfrac{A’B’}{AB}\]

\[k = \dfrac{-d’}{d}=\dfrac{f}{f-d}=\dfrac{f-d’}{f}\]

Công thức tính phỏng tụ của thấu kính

Xem thêm: na2co3 + hno3

\[D=\dfrac{1}{f}=(n-1)(\dfrac{1}{R_{1}}+\dfrac{1}{R_{2}})\]

Trong đó:

 • n: phân tách suất của hóa học thực hiện thấu kính
 • R1; R2: nửa đường kính của những mặt mũi cong (R = ∞ cho tới tình huống mặt mũi phẳng) (m)
 • D: phỏng tụ của thấu kính (dp gọi là điốp)
 • f: tiêu xài cự của thấu kính (m)
 • d: khoảng cách từ vựng trí của vật cho tới thấu kính
 • d’: khoảng cách từ vựng trí của ánh cho tới thấu kính

Qui ước dấu:

 • Thấu kính hội tụ: f  > 0
 • Thấu kính phân kỳ: f < 0
 • ảnh là thật: d’ > 0
 • ảnh là ảo: d’ < 0
 • k > 0: hình họa và vật nằm trong chiều
 • k < 0: hình họa và vật là ngược chiều

Xem thêm: cro3 + nh3

Ứng dụng của thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì

 • Thấu kính quy tụ dùng làm sản xuất kính lúp, sở hữu nhập kính hiển vi, kính thiên văn
 • Thấu kính quy tụ dùng làm trị tật khúc xạ viễn thị của mắt
 • Thấu kính phân kỳ dùng làm trị tật cận thị của mắt
 • Thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì còn được dùng trong những vũ trang như máy hình họa, ống dòm …
 • hiết bị quang quẻ học: Thấu kính được dùng trong những vũ trang quang quẻ học tập như telescop, laser, máy đo khoảng cách và máy quét tước nhằm triệu tập khả năng chiếu sáng và tạo nên hình hình họa hoặc đường thẳng liền mạch sắc đường nét.
 • Thiết bị nó tế: Thấu kính được dùng trong những vũ trang nó tế như endoscope, máy chụp X-quang và siêu thanh muốn tạo đi ra hình hình họa rõ ràng của những thành phần nhập khung hình.
 • Thiết bị đo lường: Thấu kính được dùng trong những vũ trang đo lường và thống kê như ống kính và đo lường và thống kê phỏng sáng sủa nhằm triệu tập khả năng chiếu sáng và đo lường và thống kê những thông số kỹ thuật cần thiết.

Video bài bác giảng thấu kính mỏng manh, thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì, phương pháp vẽ hình họa qua chuyện thấu kính