tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

 • Câu hỏi:

  Tất cả những alen của những gen nhập quần thể tạo ra nên

  • A. Vốn gen của quần thể
  • B. Tính trạng của quần thể
  • C. Kiểu hình của quần thể
  • D. Thành phần loại gen của quần thể

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

  Đáp án đúng: A

  Tất cả những alen của những gen nhập quần thể tạo ra vốn liếng gen của quần thể.

  ⇒ Đáp án: A

  Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: unit 9 a first aid course

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Đặc điểm nào là sau đây về quần thể là ko đúng?
 • Tất cả những alen của những gen nhập quần thể tạo ra nên
 • Giả sử ở một quần thể loại vật sở hữu bộ phận loại gen là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1)
 • Một quần thể sở hữu bộ phận KG: 0,6AA + 0,4Aa = 1
 • Một quần thể sở hữu cấu tạo DT 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số kha khá của alen A, a theo thứ tự là
 • Cấu trúc DT của quần thể tự động phối sở hữu F0: 0,4Aa : 0,6aa. Dự đoán nào là tại đây đúng? 
 • Số những cây trái ngược tròn trĩnh thuần chủng ở mới xuất vạc cướp tỉ trọng bao nhiêu?
 • Có từng nào đánh giá chính trong số đánh giá trên?
 • Tỉ lệ những loại gen nhập quần thể thuở đầu là bao nhiêu?
 • Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể bên trên là bao nhiêu?