tạp chức là gì

thuykoiyd2k

Học sinh chuyên nghiệp học

Thành viên

Bạn đang xem: tạp chức là gì

21 Tháng tư 2017
133
18
56
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bế Tắc kíp học tập chất lượng 08 môn
Chắc suất Đại học tập top - Giữ điểm ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY nhằm nằm trong trao thay đổi với những member siêu năng nổ & dễ thương bên trên forums.

cho bản thân căn vặn tap chức là gì . nhiều Lúc ghi chép đồng phân este sở hữu bản thân sở hữu vịet cả đồng phân tạp chức nữa. mang lại minh căn vặn nữa là lúc nào thì biết sở hữu đồng phân tạp chức và cơ hội ghi chép thế nào .

H

[email protected]

Học sinh mới

Thành viên

13 Tháng chín 2015
7
0
16

Hợp hóa học cơ học tạp chức là phù hợp hóa học nhưng mà nhập phân tử sở hữu kể từ 2 group chức không giống nhau trở lên trên.
VD: RCOOR' là este thuần chức.
RCOO(OH)R' là este tạp chức. Hoặc aminoaxit cũng chính là phù hợp hóa học tạp chức.
Cách ghi chép thì đoán số group chức sẽ tạo nên trở nên. VD số nguyên vẹn tử O nhập CTPT là 3 thì có một chức este và 1 chức ancol,...

Xem thêm: vật lý 8 bài 8

You must log in or register to tướng reply here.

Chia sẻ: