suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Câu hỏi:

11/10/2019 129,600

Bạn đang xem: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích năng lượng điện mang lại nhị vô cùng của chính nó. 

B. khả năng dự trữ năng lượng điện của mối cung cấp năng lượng điện. 

C. năng lực tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện. 

Đáp án chủ yếu xác

D. năng lực tính năng lực của mối cung cấp năng lượng điện.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Giải thích: Đáp án C

+ Suất năng lượng điện động bịa đặt trung mang lại năng lực tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là biến hóa trở R thì hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị vô cùng của mối cung cấp điện

A. không thay đổi khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch tăng.

B. giảm khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch tăng.

C. tỉ lệ thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch.

D. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch.

Câu 2:

Chọn câu đúng: Theo ấn định luật Ôm mang lại toàn mạch (mạch kín bao gồm mối cung cấp và năng lượng điện trở) thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch kín

A. tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện trở ngoài của mối cung cấp.

B. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện trở nhập của mối cung cấp.

D. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tổng năng lượng điện trở toàn mạch.

Câu 3:

Trong một mạch kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trở nhập r và mạch ngoài sở hữu năng lượng điện trở R. Hệ thức nào là tại đây nêu lên ông tơ contact trong số những đại lượng bên trên với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I chạy nhập mạch?

A. 

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

B. 

C. 

D. 

Câu 4:

Quy ước chiều dòng sản phẩm năng lượng điện là

A. chiều dịch đem của những electron. 

B. chiều dịch đem của những ion.

C. chiều dịch đem của những ion âm.  

D. chiều dịch đem của những năng lượng điện dương.

Câu 5:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện được đo vì như thế công cụ nào là sau đây?

A. ampe nối tiếp.          

B. Công tơ năng lượng điện.   

C. Lực nối tiếp.   

D. nhiệt độ nối tiếp.

Câu 6:

Công thức xác lập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi là:

A. 

B. 

C. 

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

D.