stiren h2

Câu hỏi:

23/03/2020 38,833

Bạn đang xem: stiren h2

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho benzen thuộc tính với lượng dư HNO3 đặc với xúc tác H2SO4 đặc nhằm pha trộn nitrobenzen. Tính lượng nitrobenzen chiếm được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Câu 2:

Ứng với công thức phân tử C8H10 có từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm?

Xem thêm: soạn bài câu ghép lớp 8

A. 2 ;     B. 3

C. 4 ;     D. 5

Hãy lựa chọn đáp án đúng

Câu 3:

Trình bày cách thức hoá học tập phân biệt những chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ đang được dùng

Câu 4:

Dùng công thức cấu trúc ghi chép phương trình hoá học tập của stiren với: H2O( xúc tác H2SO4)

Câu 5:

Dùng công thức cấu trúc ghi chép phương trình hoá học tập của stiren với: HBr

Xem thêm: bài 71 trang 40 sgk toán 9 tập 1

Câu 6:

Trình bày cách thức hoá học tập phân biệt 3 hóa học lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ hoá học tập đang được người sử dụng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK