số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Câu hỏi:

21/10/2020 12,831

Bạn đang xem: số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

C. 98765

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ đem một vài trái khoáy táo u xếp nhập đĩa. Khi xếp nhập đĩa u nhận biết nếu như xếp từng đĩa 9 trái khoáy hoặc 12 trái khoáy thì cũng vừa phải không còn. Hỏi u đem từng nào trái khoáy táo, hiểu được số táo to hơn 30 và nhỏ rộng lớn 40?

Câu 2:

Số tía mươi ngàn ko trăm linh bảy ghi chép là :

 A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Câu 3:

Tỉ lệ phiên bản vật dụng là 1: 1 500 000. Độ nhiều năm bên trên phiên bản vật dụng là 37 centimet. Độ nhiều năm thực tiễn là :

A. 555 km

B. 555 000 000 cm

C. 5550 km

D. 555 000 cm

Câu 4:

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

Cho x < .... < hắn và x là số ngay lập tức trước 5 906 788, hắn là số ngay lập tức sau của số 5 906 788. Số đương nhiên cần thiết điền là:

A. 5 906 787

B. 5 906 788

C. 5 906 789

D. 5 906 790

Câu 5:

Một xí nghiệp sản xuất nhập 4 ngày phát triển được 680 TV. Trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất bại phát triển được từng nào cái TV, biết số TV thường ngày phát triển như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

Câu 6:

Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

A. 6 chữ số

B. 7 chữ số

C. 8 chữ số

Xem thêm: the preparation by the time

D. 9 chữ số