skill 1 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Task 1

Bạn đang xem: skill 1 unit 3 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

Reading

Task 1. a. Do you know what a child helpline is?  

(Bạn với biết lối chạc trợ hùn trẻ nhỏ không?)

b. Now read the articles 

(Bây giờ nằm trong hiểu bài xích báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was phối up in 2004 by the government with tư vấn from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

By năm trước, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency tư vấn. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A thành viên of Child Helpline International, Magic Number aims to tướng create favourable conditions for children to tướng develop physically and mentally. If you need tư vấn or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Magic Number

Số Smartphone ảo diệu 18001567 là một trong những loại dịch vụ không tính phí 24 giờ nhằm tư vấn và đảm bảo trẻ nhỏ và thanh thiếu hụt niên ở nước ta. Đường chạc trợ hùn đã và đang được cơ quan chỉ đạo của chính phủ xây dựng năm 2004 với việc tương hỗ của Tổ chức Viện trợ nước ta, một đội nhóm chức quốc tế về sự việc trở nên tân tiến của trẻ nhỏ.

Đến năm năm trước, lối chạc trợ hùn đã nhận được được rộng lớn 1,5 triệu cuộc gọi kể từ trẻ nhỏ và người rộng lớn bên trên toàn nước. Sáu mươi chín Tỷ Lệ những cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em là ở những group 11-14 tuổi hạc và 15-18 tuổi hạc. Các cuộc gọi phần rộng lớn là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình các bạn, và mức độ khoẻ thể hóa học và niềm tin. Hơn nữa, ngay gần 3.000 tình huống trẻ nhỏ thất lạc hoặc bị quăng quật rơi, hoặc trẻ nhỏ bị đấm đá bạo lực, kinh doanh hoặc sử dụng quá dục tình đã nhận được được tương hỗ khẩn cấp cho. Đường chạc cứu vãn trợ khuyến nghị sự nhập cuộc của trẻ con trong những hoạt động và sinh hoạt của tổ chức triển khai với tư cơ hội là kẻ truyền hứng thú, người thể hiện đưa ra quyết định.
Là một member của Tổ chức Hỗ trợ Trẻ em, Mục chi phí của Số Smartphone ảo diệu là  nhằm mục tiêu tạo ra ĐK tiện nghi mang lại trẻ con trở nên tân tiến về thể hóa học và niềm tin. Nếu bạn phải tương hỗ hoặc cố vấn, hoặc biết ai bại đang khiến, chỉ việc tảo số 18001567!
(Sự khiếu nại, số liệu và hình hình ảnh nhập văn bạn dạng này vì thế Tổ chức Viện trợ nước ta cung cấp)

Lời giải chi tiết:

a. No, I don't. (Không, tôi ko biết.)

Quảng cáo

Task 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Answer the questions. 

(Trả điều thắc mắc sau.)

1. What is Magic Number 18001567?

(Magic Number 18001567 là gì?)

2. Which age groups have called the helpline most?

(Những group tuổi hạc này tiếp tục gọi mang lại lối chạc trợ hùn nhiều nhất?)

3. What were the calls mostly about?

(Các cuộc gọi đa phần là về điều gì?)

4. Why have 3,000 calls received emergency support?

(Tại sao với 3.000 cuộc gọi được tương hỗ khẩn cấp?)

5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

(Magic Number xúc tiến sự nhập cuộc của trẻ con trong những hoạt động và sinh hoạt của mình như vậy nào?)

6. What is the aim of the helpline?

(Mục đích của lối chạc trợ hùn là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. It's a không tính tiền service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

(Đây là một trong những loại dịch vụ tư vấn và đảm bảo trẻ nhỏ và thanh thiếu hụt niên không tính phí ở nước ta.)

2. They were callers in the 11-14 year-old and 15-18 year-old groups.

(Họ là kẻ gọi nhập group tuổi hạc 11-14 và 15-18.)

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

(Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình các bạn, và mức độ khoẻ thể hóa học và niềm tin.)

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

(Vì đó là tình huống trẻ con bị thất lạc hoặc bị quăng quật rơi, hoặc trẻ nhỏ bị đấm đá bạo lực, kinh doanh hoặc sử dụng quá dục tình.)

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision-makers

(Đường chạc trợ hùn xúc tiến sự nhập cuộc của trẻ con trong những hoạt động và sinh hoạt của chính nó bằng phương pháp tương quan cho tới trẻ nhỏ giống như các người truyền đạt và rời khỏi đưa ra quyết định.)

6. It aims to tướng create favourable conditions for children to tướng develop physically and mentally.

(Nó nhằm mục tiêu tạo ra ĐK tiện nghi mang lại trẻ con trở nên tân tiến về thể hóa học và niềm tin.)

Task 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). 

(Đọc lại đoạn văn và đưa ra quyết định coi những câu sau là đúng( T) hoặc sai (F).) 

1. You can Hotline Magic Number anytime during the day or night.

(Bạn rất có thể gọi số Smartphone ảo diệu ngẫu nhiên khi này trong cả một ngày dài và tối.)

2. The service and the telephone calls are không tính tiền.

(Dịch vụ và những cuộc gọi là không tính phí.)

3. Only children can Hotline the helpline.

(Chỉ trẻ nhỏ mới nhất rất có thể gọi lối chạc cứu vãn trợ.)

4. The typical caller to tướng Magic Number is a nine-year-old child.

(Người gọi nổi bật của số Smartphone ảo diệu là trẻ con 9 tuổi hạc.)

5. All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

(Tất cả những đưa ra quyết định về hoạt động và sinh hoạt của lối chạc cứu vãn trợ đều được tiến hành bởi vì người rộng lớn.)

6. The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

(Dịch vụ vận dụng mang lại toàn bộ những thành phố Hồ Chí Minh và thành phố ở nước ta.)

Lời giải chi tiết:

1. T

2. T

3. F

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

4. F

5. F

6. T

Task 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Listen to tướng two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers.

(Nghe 2 học viên gọi mang lại lối chạc giúp sức trẻ nhỏ và hoàn thiện chú quí sau. Sau bại dùng nhằm vào vai người gọi năng lượng điện.)

Caller 1

Caller: _____

Feeling now: _____

Problem: _____

Question: _____

Caller 2

Caller: _____

Feeling now: _____

Problem: _____

Question: _____

Phương pháp giải:

Audio script: 

Caller 1: (girl) Hi, I'm from Ha Noi. I'm in my last year of high school. I'm feeling a bit depressed about my situation. I've been studying really hard to tướng satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn't want bủ to tướng go to tướng Arts School to tướng be a designer. They want bủ to tướng be a doctor. I feel confused... I don't know what to tướng say to tướng my parents.

Caller 2: (boy) My name's Long. I'm 13 and I'm from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we've met several times in real life to tướng play video clip games in Internet cafés. Last week he told bủ he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I'm a bit worried. Should I tell somebody about this?

Tạm dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin kính chào, tôi tới từ TP Hà Nội. Tôi đang được học tập năm cuối cấp cho 3. Tôi đang được cảm nhận thấy ngán chán nản về tình huống của tôi. Tôi đang được học tập thực sự cần cù nhằm lý tưởng phụ huynh và luôn luôn đạt điểm số đảm bảo chất lượng. Nhưng tuần trước đó, chúng ta bảo rằng chúng ta không thích tôi thi đua nhập ngôi trường Nghệ thuật nhằm thực hiện ngôi nhà kiến thiết. Họ mong muốn tôi phát triển thành chưng sĩ. Tôi cảm nhận thấy mung lung, hoảng loạn ... Tôi ko biết cần phát biểu gì với phụ huynh tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi hạc và tôi tới từ TP Xì Gòn. Tôi kết các bạn với 1 người các bạn chơi trò giải trí bên trên mạng, và Cửa Hàng chúng tôi bắt gặp nhau vài ba chuyến ngoài đời thực nhằm chơi trò giải trí ở quán cafe Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần thiết 5 triệu đồng và chất vấn tôi coi liệu tôi rất có thể hùn anh ấy ko. Tôi phát biểu ko, tuy nhiên hai ngày sau anh ấy phát biểu anh ấy tiếp tục thực hiện mang lại cuộc sống đời thường của tôi trở ngại nếu như tôi ko trả anh ấy chi phí. Tôi với chút phiền lòng. Tôi với nên phát biểu với quý khách về điều này?

Lời giải chi tiết:

Caller 1 (Người gọi 1)

Caller: girl, from Ha Noi, last year of high school

(Người gọi: nữ giới, kể từ TP Hà Nội, năm cuối Trung học tập phổ thông)

Feeling now: a bit depressed and confused

(Cảm giác bây giờ: với một chút ít ngán chán nản và bối rối)

Problem: wants to tướng be a designer; but her parents want her to tướng be a doctor

(Vấn đề: mong muốn phát triển thành ngôi nhà kiến thiết, tuy nhiên phụ huynh mong muốn cô ấy phát triển thành chưng sĩ)

Question: doesn’t know what to tướng say to tướng her parents

(Câu hỏi: ko biết phát biểu gì với phụ huynh cô ấy)

Caller 2 (Người gọi 2)

Caller: boy, named Long, 13 years old, from Ho Chi Minh City

(Người gọi: nam giới, thương hiệu là Long, 13 tuổi hạc, tới từ Thành phố Hồ Chí Minh)

Feeling now: worried

(Cảm giác bây giờ: lo lắng lắng)

Problem: online friend asked for 5 million dong; said if he refused to tướng give it, his life would be difficult

(Vấn đề: người các bạn bên trên mạng đòi hỏi 5 triệu đồng; bảo rằng nếu như anh ấy kể từ chối trả nó, cuộc sống đời thường của anh ấy ấy tiếp tục bắt gặp khó khăn khăn)

Question: wonders whether to tướng tell somebody about this

(Câu hỏi: liệu với nên phát biểu với quý khách điều này)

Task 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to tướng Hotline the Magic Number helpline to tướng ask for help. What vì thế you say? Your partner listens and takes notes.

(Nhìn nhập bài xích 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng các bạn là 1 trong mỗi học viên bại. quý khách hàng mong muốn gọi cho tới lối chạc trợ hùn Number nhằm nhờ giúp sức. quý khách hàng nên phát biểu gì? quý khách hàng group của các bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Phương pháp giải:

- briefly introduce yourself (you can choose whether to tướng say your name and address or not)

(giới thiệu cộc gọn gàng về bạn dạng thân( bạn cũng có thể chọn lựa cách reviews thương hiệu và vị trí hoặc không)

- describe your problem/dilemma

(mô mô tả yếu tố của chúng ta / trường hợp khó khăn xử)

- ask for help

(yêu cầu hùn đỡ)

Lời giải chi tiết:

Claller 1: Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

(Con thương hiệu là Linh, 14 tuổi hạc. Con đang được cảm nhận thấy khá mệt rũ rời với điểm số bên trên ngôi trường. Con luôn luôn cho là bản thân cần đạt điểm tối đa nhập toàn bộ cuộc thi đua. Con cần là học viên rất tốt lớp. Do bại, con cái dành riêng toàn cỗ thời gain nhằm học tập... Nhưng mới đây con cái cảm nhận thấy kiệt mức độ và ngán chán nản. Mặc cho dù con cái ngồi học tập một ngày dài tuy nhiên con cái ko thể ghi ghi nhớ những gì tiếp tục học tập. Con thực sự vô cùng phiền lòng. Con cần làm cái gi lúc này ạ?)

Caller 2: My name is Hoa, and I live in Hanoi. Recently I have encountered some problems. One of them is that I feel worried when I have to tướng wait for the bus in that neighbourhood after my evening class. It’s sánh quiet and dark there. I wonder whether to tướng ask the local authority to tướng install light poles along that road or not.

(Tên con cháu là Hoa và con cháu sinh sống ở TP Hà Nội. Gần phía trên con cháu bắt gặp một trong những yếu tố. Một nhập số bọn chúng là con cháu cảm nhận thấy phiền lòng Lúc cần đợi xe cộ buýt ở nhập điểm bại sau khoản thời gian tan học tập ban đêm. Tại bại vượt lên trước yên lặng ắng và tối tăm. Cháu tự động chất vấn liệu với nên đòi hỏi tổ chức chính quyền địa hạt lắp ráp những cột đèn dọc tuyến phố bại hay là không.)

Caller 3: My name's Nam. I'm from Ho Chi Minh City and I'm in the last year of high school. Yesterday, one of my classmates forced bủ to tướng vì thế his homework for him. I said no as I thought it wasn't fair. But he said if I didn't vì thế it, he would make my life difficult. I’m a bit worried, and I don't know what to tướng vì thế. If you were bủ, what would you do?

(Tên con cháu là Nam. Cháu tới từ Thành phố Xì Gòn và con cháu hiện giờ đang học tập năm cuối trung học tập phổ thông. Ngày trong ngày hôm qua, một trong những số những người dân các bạn nằm trong lớp tiếp tục nghiền con cháu cần thực hiện bài xích tập dượt về ngôi nhà giúp đỡ bạn ấy. Cháu tiếp tục phát biểu “không” vì như thế con cháu nghĩ về như vậy ko vô tư. Nhưng các bạn ấy hăm dọa nếu như con cháu ko thực hiện hùn, các bạn ấy tiếp tục khiến cho cuộc sống đời thường của con cháu khốn đốn. Cháu khá phiền lòng, và ko biết nên làm cái gi. Nếu là cô, cô tiếp tục làm cái gi ạ?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

8. 

9. 

10.