sinh trưởng sơ cấp của cây là

Câu hỏi:

11/09/2020 39,214

A. Sự phát triển của thân thiết và rễ theo hướng nhiều năm vì thế hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

Bạn đang xem: sinh trưởng sơ cấp của cây là

Đáp án chủ yếu xác

B. Sự phát triển chiều nhiều năm của cây vì thế hoạt động và sinh hoạt phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân thiết và đỉnh rễ ở cây một lá nằm mê và cây nhị lá mầm

C. Sự phát triển chiều nhiều năm của cây vì thế hoạt động và sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân thiết và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây nhị lá nằm mê.

D. Sự phát triển chiều nhiều năm của cây vì thế hoạt động và sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân thiết và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây một lá nằm mê.

Lời giải:

Sinh trưởng sơ cung cấp là phát triển của thân thiết và rễ theo hướng nhiều năm vì thế sự phân loại của tế bào phân sinh đỉnh.

Đáp án nên chọn là: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là không tồn tại ở phát triển loại cấp?

A. Làm tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

B. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh xấu xa.

C. Diễn đi ra cả ở cây một lá nằm mê và cây nhị lá mầm

D. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

Câu 2:

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm nào là của cây?

A. Tại thân

B. Tại chồi nách

C. Tại đỉnh rễ

D. Tại chồi đỉnh

Câu 3:

Kết trái ngược của phát triển loại cấp

A. Làm mang lại cây to lớn đi ra theo hướng ngang

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

B. Làm đột biến cành mặt mũi và rễ nhánh

C. Làm mang lại cây đi ra hoa, tạo ra quả

D. Tất cả những biểu thị trên

Câu 4:

Mô phân sinh ở thực vật là

A. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tuy nhiên năng lực vẹn toàn phân cực kỳ hạn chế

B. Nhóm những tế bào ko phân hóa, giữ lại được năng lực vẹn toàn phân

C. Nhóm những tế bào ko phân hóa, thất lạc dần dần năng lực vẹn toàn phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, thường xuyên hóa về chức năng

Câu 5:

Lấy tủy thực hiện tâm, sự phân bổ của mạch rây và mộc nhập phát triển sơ cung cấp ra làm sao ?

A. Gỗ ở phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

B. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

C. Gỗ ở phía nhập còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch.

Câu 6:

Sinh trưởng sơ cung cấp xẩy ra ở?

A. Cây một lá nằm mê và cây nhị lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây  nhị lá mầm

C. Cây một lá nằm mê và phần thân thiết non của cây nhị lá mầm

Xem thêm: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

D. Cây nhị lá nằm mê và phần thân thiết non của cây một lá mầm