sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

Câu hỏi:

22/08/2019 106,284

B. chỉ sinh hoạt nạm chừng

Bạn đang xem: sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

C. vẫn nối tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cải tiến và phát triển, quy tụ dần dần trở thành những trung tâm lớn

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…126...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố chính sách phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành cứu vớt nước vô nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa ngôi nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 2:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 3:

Nguyên nhân hầu hết dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn vẫn đầu sản phẩm thực dân Pháp

Xem thêm: bài thực hành 4 địa 11

B. Các cuộc khởi nghĩa vô phong trào ra mắt tách rốc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối chỉ huy đích thị đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và vẫn gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 4:

Người hàng đầu phái ngôi nhà chiến ngôi nhà trương kháng Pháp vô triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 5:

Nội dung hầu hết của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng dân chúng đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân mật, sĩ phu và dân chúng cả nước đứng lên vì vua tuy nhiên kháng chiến

C. kêu gọi văn thân mật, sĩ phu vô toàn quốc tổ chức cách tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo dân chúng nối tiếp kháng chiến

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất vô khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: máy phát điện xoay chiều biến đổi

D. công dân và công nhân