sang năm con lên bảy

Sang năm con cái lên bảy

Sang năm con cái lên bảy
Cha trả con cái cho tới trường
Giờ con cái đang được lon ton
Khắp vườn cửa chạy nhảy
Chỉ bản thân con cái nghe thấy
Tiếng muôn loại với con cái.

Bạn đang xem: sang năm con lên bảy

Mai rồi con cái rộng lớn khôn
Chim không thể biết nói
Gió chỉ từ biết thổi
Cây chỉ từ là cây
Đại bàng chẳng về đây
Đậu bên trên cành khế nữa
Chuyện thời xưa, ngày xửa
Chỉ là chuyện thời xưa.

Đi qua chuyện thời ấu thơ
Bao điều cất cánh chuồn mất
Chỉ còn vô đời thật
Tiếng người thưa với con
Hạnh phúc trở ngại hơn
Mọi điều con cái vẫn thấy
Nhưng là con cái giành lấy
Từ nhì bàn tay con cái.

Vũ Đình Minh

1. Những câu thơ này đã cho thấy tuổi hạc thơ rất rất sung sướng và đẹp?
2. Thế giới tuổi hạc thơ thay cho thay đổi ra sao Lúc con cái rộng lớn lên?
Xem thêm: i have never seen such beautiful pictures before

3. Từ giã tuổi hạc thơ, quả đât nhìn thấy niềm hạnh phúc ở đâu, như vậy nào?
4. Qua bài xích thơ, thi sĩ mong muốn thưa với em điều gì?
5.

Xem thêm: i remember she wore a

Cặp mối liên hệ kể từ vô câu sau thể hiện nay mối liên hệ gì?

Nếu trời trở rét thì con cái cần đem rét.