sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

Câu hỏi:

05/04/2022 12,345

D. Al2O3.

Bạn đang xem: sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Phản ứng người sử dụng Al khử oxit của những sắt kẽm kim loại thông thường sinh hoạt rộng lớn là phản xạ sức nóng nhôm.

Sản phẩm của phản xạ sức nóng nhôm luôn luôn với Al2O3.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của quặng Fe nào là tại đây chứa chấp phù hợp hóa học của lưu huỳnh?

A. Hematit.

B. Xiđerit.

C. Manhetit.

D. Pirit.

Câu 2:

Ứng dụng nào là của nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm ko đúng?

A. Nhôm nhẹ nhõm, dẫn năng lượng điện chất lượng tốt nên được sử dụng thực hiện thừng dẫn năng lượng điện thay cho mang đến đồng.

B. Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm được sử dụng thực hiện vật tư sản xuất máy cất cánh, xe hơi, thương hiệu lửa.

C. Bột nhôm trộn với bột đồng oxit nhằm triển khai phản xạ sức nóng nhôm hàn đàng ray.

D. Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm được sử dụng nhập kiến thiết ngôi nhà cửa ngõ, tô điểm thiết kế bên trong.

Câu 3:

Hòa tan không còn láo phù hợp bao gồm 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe nhập hỗn hợp HNO3loãng nhận được hỗn hợp X chỉ chứa chấp muối bột và láo phù hợp khí Y bao gồm 0,01 mol N2, 0,01 mol N2O và 0,14 mol NO. Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X, kết đôn đốc những phản xạ thì với x mol NaOH phản xạ, nhận được 9,68 gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra nhập ĐK không tồn tại không gian, độ quý hiếm của x là

A. 1,07.

B. 0,84.

Xem thêm: speech is one of the most important

C. 0,87.

D. 1,04.

Câu 4:

Cho láo phù hợp bao gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe thuộc tính với hỗn hợp H2SO4loãng dư, kết đôn đốc phản xạ nhận được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4.48.

D. 5,6.

Câu 5:

Cho luồng khí CO (dư) trải qua láo phù hợp rắn X bao gồm MgO, CaO, Fe3O4, CuO đun rét, kết đôn đốc phản xạ nhận được láo phù hợp rắn Y. Số sắt kẽm kim loại nhập Y là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 6:

Hòa tan không còn 6,279 gam một sắt kẽm kim loại kiềm nhập 161 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được 13,8985 gam hóa học rắn khan. Kim loại kiềm là

A. Rb.

B. Li.

C. K.

Xem thêm: ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

D. Na.