sách toán 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vị những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở phía trên đều xuất phát điểm từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tớ và quay về tạo điều kiện cho ta xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, lúc học Toán theo dõi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiết.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho thấy sự quan trọng cần mang đến những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua bại liệt, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tiến bộ, này đó là tài năng “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực dẫn dắt về sự (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức đang được biết xử lý việc thực dẫn dắt đề ra.

Hi vọng rằng, qua quýt từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua quýt từng vòng lặp kể từ thực dẫn dắt cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực dẫn dắt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em cứng cáp nhanh gọn và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập ăn ý và những luật lệ toán bên trên tập trung.
Bài tập luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu nhì ẩn.
Bài tập luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng vô tam giác.
Bài tập luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa khai mạc.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhì vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số trong những.
Bài 10. Vectơ vô mặt mũi phẳng lì toạ chừng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ.
Bài tập luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số tầm và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo chừng phân giã.
Bài tập luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một số trong những kỹ năng và kiến thức về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và hãi.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)