sách giáo khoa toán 9 tập 1

THCS.TOANMATH.com trình làng cho tới quý thầy, giáo viên và những em học viên Sách giáo khoa Toán 9 (tập 1).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 9 tập 1

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

MỤC LỤC:
PHẦN ĐẠI SỐ.
Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA.
1. Căn bậc nhị.
2. Căn thức bậc nhị và hằng đẳng thức.
3. Liên hệ đằm thắm quy tắc nhân và quy tắc khai phương.
4. Liên hệ đằm thắm quy tắc phân chia và quy tắc khai phương.
5. Bảng căn bậc nhị.
6. Biến thay đổi đơn giản và giản dị biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị.
7. Biến thay đổi đơn giản và giản dị biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị (tiếp theo).
8. Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị.
9. Căn bậc tía.
Ôn tập dượt chương I.
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
1. Nhắc lại và bổ sung cập nhật những định nghĩa về hàm số.
2. Hàm số số 1.
3. Đồ thị của hàm số nó = ax + b (a không giống 0).
4. Đường trực tiếp tuy nhiên song và đường thẳng liền mạch hạn chế nhau.
5. Hệ số góc của đường thẳng liền mạch nó = ax + b (a không giống 0).
Ôn tập dượt chương II.
PHẦN HÌNH HỌC.
Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
1. Một số hệ thức về cạnh và đàng cao nhập tam giác vuông.
2. Tỉ con số giác của góc nhọn.
3. Bảng lượng giác.
4. Một số hệ thức về cạnh và góc nhập tam giác vuông.
5. Ứng dụng thực tiễn những tỉ con số giác của góc nhọn. Thực hành ngoài cộng đồng.
Ôn tập dượt chương I.
Chương II. ĐƯỜNG TRÒN.
1. Sự xác lập đàng tròn xoe. Tính hóa học đối xứng của đàng tròn xoe.
2. Đường kính và chạc của đàng tròn xoe.
3. Liên hệ đằm thắm chạc và khoảng cách kể từ tâm cho tới chạc.
4. Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và đàng tròn xoe.
5. Dấu hiệu nhận ra tiếp tuyến của đàng tròn xoe.
6. Tính hóa học của nhị tiếp tuyến hạn chế nhau.
7. Vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn xoe.
8. Vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn xoe (tiếp theo).
Ôn tập dượt chương II.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận