quãng đường ab dài 180km

Bài toán vận động đều lớp 5

Bài thói quen véc tơ vận tốc tức thời, quãng đàng, thời hạn lớp 5 là tư liệu tự đội hình nghề giáo của GiaiToan biên soạn với điều giải cụ thể cho tới dạng bài xích tương quan cho tới những công thức toán vận động chung chúng ta học viên nắm rõ những kỹ năng về dạng toán vận động và vận dụng đo lường và tính toán trong những bài xích tập dượt. Mời chúng ta học viên nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết.

Đề bài: Quãng đàng AB nhiều năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 43,5 km/giờ, một xe pháo gắn máy chuồn kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 28,5 km/giờ. Hỏi:

Bạn đang xem: quãng đường ab dài 180km

a) Sau bao,lâu thì nhị xe pháo gặp gỡ nhau?

b) Khoảng cơ hội kể từ địa điểm gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

c) Nếu 2 xe pháo nằm trong phát xuất khi 7 giờ nửa tiếng thì gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn:

Để giải được vấn đề, tao tiến hành công việc sau:

+ Bước 1: Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo.

+ Bước 2: Tính thời hạn nhị xe pháo gặp gỡ nhau.

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo = Độ nhiều năm quãng đàng : thời hạn 2 xe pháo gặp gỡ nhau.

→ Thời gian dối 2 xe pháo gặp gỡ nhau = Độ nhiều năm quãng đàng : Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe

+ Bước 3: Tính khoảng cách kể từ A cho tới địa điểm gặp gỡ nhau.

+ Bước 4: Tính thời gian nhị xe pháo gặp gỡ nhau.

Lời giải:

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

a) Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo là:

43,5 + 28,5 = 72 (km/giờ)

Thời gian dối nhị xe pháo gặp gỡ nhau là:

180 : 72 = 2,5 (giờ) = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

b) Khoảng cơ hội kể từ địa điểm gặp gỡ nhau cơ hội A số ki-lô-mét là:

43,5 x 2,5 = 108,75 (km)

c) Hai xe pháo gặp gỡ nhau lúc:

7 giờ nửa tiếng + 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 10 giờ

Đáp số: a) 2,5 giờ hoặc 2 tiếng đồng hồ 30 phút

b) 108,75km

c) 10 giờ.

Xem thêm: sgk toán 10 chân trời sáng tạo

Câu chất vấn liên quan:

  • Một người chuồn xe đạp điện phát xuất kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/ giờ nhập khi 6 giờ 30 phút
  • Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h. Cùng khi cơ một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h
  • Quãng đàng AB nhiều năm 120 km. Lúc 7 giờ một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ
  • Quãng đàng AB nhiều năm 120km. Lúc 6 giờ 1 người chuồn xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ
  • Quãng đàng AB nhiều năm 120km. Một xe hơi chuồn quãng đàng cơ tổn thất 2 tiếng đồng hồ 30 phút
  • Quãng đàng AB nhiều năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B và một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A

---------

Như vậy, GiaiToan.com vẫn gửi cho tới chúng ta học viên Bài toán vận động lớp 5. Dường như, chúng ta học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng những tư liệu và những công thức không giống khác tự GiaiToan biên soạn nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn. Với phiếu bài xích tập dượt này sẽ hỗ trợ chúng ta tập luyện tăng tài năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta học hành tốt!

Chủ đề liên quan