propyl fomat được điều chế từ

Câu hỏi:

21/08/2019 91,666

Bạn đang xem: propyl fomat được điều chế từ

Propyl fomat (HCOOC3H7) được pha trộn từ

B. HCOOH và C3H7OH

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Propyl fomat (HCOOC3H7) được tạo nên trở nên kể từ axit HCOOH (axit fomic) và ancol C3H7OH (ancol propylic)

Phương trình phản ứng:

HCOOH + C3H7OH H2SO4  đ,t° HCOOC3H7 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X đem công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. HO-C2H4-CHO

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOH

D. HCOOC2H5

Câu 2:

Khi xà chống hóa tristearin tao nhận được thành phầm là

A. C17H35COOH và glixerol

B. C15H31COOH và glixerol

C. C15H31COONa và etanol

D. C17H35COONa và glixerol

Câu 3:

Có từng nào tripeptit tuy nhiên phân tử chứa chấp 3 gốc amino axit không giống nhau?

A. 3 chất

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

B. 5 chất

C. 6 chất

D. 8 chất

Câu 4:

Khi thủy phân hóa học vĩ đại vô môi trường thiên nhiên kiềm thì nhận được muối hạt của axit vĩ đại và

A. phenol

B. glixerol

C. ancol đơn chức

D. este đơn chức

Câu 5:

Este etyl fomiat đem công thức là

A. HCOOCH=CH2

B. CH3COOCH3

C. HCOOCH3

D. HCOOC2H5

Câu 6:

Este no, đơn chức, mạch hở đem công thức phân tử là

A. CnH2n+2O, n2

B. CnH2nO2, n2

C. CnH2nO2, n1

Xem thêm: số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

D. CnH2nO, n2