polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

23/05/2020 23,116

D. poli(etylen terephtalat)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng phù hợp m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ bởi vì 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.

B. 2,00

C. 0,80.

D. 1,25

Câu 2:

Polime nào là tại đây sở hữu cấu hình mạng không khí (mạng lưới) ?

A. PE

B. amilopectin

C. PVC

D. vật liệu nhựa bakelit

Câu 3:

Trong số những polime sau : vật liệu nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3);  poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất nằm trong loại polime tổ hợp là

A. (1), (2), (3), (5)

B. (1). (2), (4), (5)

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

C. (2), (3), (4). (5)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 4:

Cho mặt hàng những polime sau : xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, glicogen, cao su đặc lưu hoá. Số polime nhập mặt hàng sở hữu cấu hình mạch ko phân nhánh là

A. 2

B. 3.

C. 4

D. 5

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây sai ?

A. Các vật tư polime thựờng là hóa học rắn không phai hơi

B. Hầu không còn những polime tan nội địa và nhập dung môi hữu cơ

C. Polime là những hóa học sở hữu phân tử khối rất rộng lớn bởi nhiều đôi mắt xích links với nhau

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổ hợp, còn tinh nghịch bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên

Câu 6:

Dãy nào là tại đây bao gồm những hóa học đều phải có kỹ năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp ?

A. etan, etilen, toluen

B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

D. stiren, clobenzen, isopren