polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

21/08/2019 144,976

Bạn đang xem: polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

C. CH2=C(CH3)COOCH3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Thủy tinh nghịch cơ học (plexiglas) được sản xuất kể từ poli (metyl metacrylat)

được trùng khớp kể từ monome là metyl metacrylat hoặc CH2=C(CH3)-COOCH3

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli (vinyl axetat) được pha trộn vì thế phản xạ trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH2

D. C2H5OH=CH2

Câu 2:

Tơ nào là tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6

B. Tơ tằm

C. Tơ nitron

D. Tơ nilon-6

Câu 3:

Loại tơ nào là sau đây thông thường được dùng làm tết vải vóc may ăn mặc quần áo rét hoặc bện trở thành sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ capron

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

B. Tơ lapsan

C. Tơ nitron

D. Tơ nilon-6,6

Câu 4:

Polime đem công thức -(-CH2-CH(CH3)-)n- được pha trộn bằng phương pháp trùng khớp hóa học nào là sau đây?

A. Stiren

B. Buta-1,3-đien

C. Propilen

D. Etilen

Câu 5:

Polime dùng để tơ nilon-6,6: -(-HN-[CH2]6-NHOC-C4H8-CO-)n- được điều kể từ những monome

A. axit adipic và hexametylenđiamin

B. axit ɛ-aminocaproic

C. axit adipic và etylenglicol

D. phenol và fomandehit

Câu 6:

Quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở thành phân tử rộng lớn (polime) đôi khi hóa giải những phân tử nhỏ không giống (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. thủy phân

B. xà chống hóa

C. trùng hợp

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

D. trùng ngưng