phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Để học tập chất lượng Tiếng Việt lớp 5, phần bên dưới tổ hợp Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 tinh lọc, với đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 cơ phiên bản và nâng lên. Quý khách hàng vô thương hiệu bài xích nhằm bám theo dõi cụ thể bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt 5 và phần đáp án ứng.

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Chỉ kể từ 300k mua sắm trọn vẹn cỗ Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm phiên bản word với lời nói giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 với đáp án (5 phiếu)

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần trăng tròn với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần trăng tròn với đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 với đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 với đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 với đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 với đáp án (5 phiếu)

Phiếu Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1

Thời gian: 45 phút

I - Bài tập luyện về hiểu hiểu

Quần hòn đảo Trường Sa

Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng năm trăm cây số về phía tấp nập phái mạnh bờ biển khơi, đang được nẩy lên một chùm hòn đảo sinh vật biển nhiều màu sắc. Đó là quần hòn đảo Trường Sa, mảnh đất nền xa cách xôi nhất của Tổ quốc tớ.

Quần hòn đảo bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung. Mỗi hòn đảo là 1 hoa lá sinh vật biển bùng cháy rực rỡ canh ty trở thành một lẵng hoa thân thiết mặt mũi nước Biển Đông xanh lơ mênh mông.

Từ lâu Trường Sa đang được là mảnh đất nền thân thiết với ông phụ thân tớ. Đảo Nam Yết và Sơn Ca với như là dừa đá, trái ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút. Trên hòn đảo còn tồn tại những cây bàng, trái ngược vuông tư cạnh, to lớn vày nửa cái bi tấp nập, nặng trĩu tư năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam. Gốc bàng to lớn, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một giã lá rộng lớn. Tán bàng là những cái nón phủ nền bóng đuối cho tới những quần đảo nhiều nắng nóng này. Bàng và dừa đều đã tăng cao tuổi hạc. Người lên hòn đảo trồng cây chắc chắn là nên kể từ xa tít xưa.

Một sáng sủa moi công sự, lưỡi xẻng của anh ý chiến sỹ xúc lên một miếng vật bao gồm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh lơ, hình đuôi dragon. Anh chiến sỹ trái ngược quyết rằng những đường nét hoa lá này nó như hoa lá bên trên hũ rượu thờ ở đình thôn anh.

phần lớn mới người nước ta đang được đặt điều chân lên phía trên, Lúc dò xét bảo vật, Lúc trồng cây nhằm xanh lơ tươi tắn mãi cho đến ngày hôm nay.

(sHà Đình Cẩn – trích Quần hòn đảo sinh vật biển )

Khoanh tròn trặn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Quần hòn đảo Trường Sa nằm tại đâu ?

a-Cách bờ biển khơi Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng năm trăm cây số về phía tấp nập nam

b- Cách bờ biển khơi Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng tía trăm cây số về phía tấp nập nam

c- Cách bờ biển khơi Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng chừng năm trăm cây số về phía tấp nập bắc

Câu 2 : Quần hòn đảo được mô tả qua quýt hình hình ảnh đẹp mắt như vậy nào?

a- Gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung

b- Mỗi hòn đảo là 1 hoa lá sinh vật biển bùng cháy rực rỡ canh ty trở thành một lẵng hoa thân thiết mặt mũi nước Biển Đông xanh lơ mênh mông

c- Những cây bàng trái ngược vuông tư cạnh, to lớn vày nửa cái bi tấp nập, nặng trĩu tư năm lạng ta, Lúc chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam.

Câu 3 : Dòng nào là tiếp sau đây nêu đích thị và đầy đủ những đường nét đặc biệt quan trọng của cây cỏ bên trên hòn đảo ?

a- Giống dừa đá trái ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút, giã lá giống như những cái nón to đùng phủ nền bóng đuối cho tới những quần đảo nhỏ

b- Những cây bàng cao vút, trái ngược vuông tư cạnh, to lớn vày nửa cái bi tấp nập, nặng trĩu tư năm lạng ta, Lúc chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam

c- phần lớn cây dừa đá vạm vỡ, cao vút ; nhiều gốc bàng to lớn, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một giã lá rộng lớn ; được trồng kể từ xa tít xưa

Câu 4 : Chi tiết “mảnh vật gốm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh lơ, hình đuôi rồng” canh ty anh chiến sỹ biết điều gì ?

a- Những đường nét hoa lá của miếng vật gốm bên trên hòn đảo cực kỳ đẹp

b- Người nước ta đang được sinh sống và ràng buộc với hòn đảo kể từ lâu đời

c- Đảo với thật nhiều vật gốm với những đường nét hoa lá tinh ranh xảo

II – Bài tập luyện về Chính miêu tả, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn

Câu 1 : Chép lại những kể từ ngữ sau thời điểm điền vô vị trí trống:

a) c hoặc k

-……ánh đồng/………….

-….ể chuyện/……………

-….ì diệu/………..

-…..âu cá/………..

b)g hoặc gh

-…ọn gàng/……………..

-…..é thăm/……………

-………i nhớ/……….

-…..ửi rubi /…………

c) ng hoặc ngh

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

-……e ngóng/………..

-……i ngờ/…………..

- ….ẫm nghĩ/……….

-……ần ngại/……….

Câu 2 : Xếp những kể từ sau trở thành 4 group đồng nghĩa tương quan (a, b, c, d ) :

Nam, nữ giới, xinh xẻo, to lớn rộng lớn, gái, trai, đẹp tươi, vĩ đại

a)……………………….

b) …………………………..

c)……………………….

d) …………………………..

Câu 3 : Gạch bên dưới kể từ mến thống nhất vô ngoặc đơn nhằm hoàn hảo từng câu sau :

a) Mặt trăng tròn trặn đai vạnh kể từ từ (nhô, nẩy, ngoi) lên sau lũy tre làng

b) Ánh nắng nóng sớm mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối )

c) Mưa tạnh hẳn, một vài ba tia nắng nóng không nhiều chính thức ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, coi, ngắm) cảnh rạng đông bên trên mặt mũi biển

Câu 4 : Lập dàn ý cho tới bài xích văn miêu tả cảnh một buổi sớm (hoặc trưa, chiều) vô vườn cây (hay bên trên nương rẫy, cánh đồng, mặt phố, khu dã ngoại công viên …)

Gợi ý :

a) Mở bài xích (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vô buổi nào? chặn tượng cộng đồng của em về cảnh khi ê rời khỏi sao ?

b) Thân bài xích (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay cho thay đổi của cảnh bám theo thời hạn ) VD:

- Cảnh được miêu tả bao hàm những phần nào là ? Phần nổi trội nhất thực hiện em để ý với sắc tố, điểm sáng ví dụ rời khỏi sao ?

- Mỗi phần sót lại của cảnh với những sự vật gì nổi trội ( về sắc tố, tiếng động, đặc điểm…) ? (Kết phù hợp miêu tả và nêu xúc cảm, tâm trí của em về từng phần của cảnh )

c) Kết bài: Nêu đánh giá hoặc cảm tưởng của em về cảnh được miêu tả (vào thời gian đang được xác định)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1.a 2.b 3.c 4.b

II – 1. a) cánh đồng, kì diệu, kể chuyện, câu cá

b) gọn gàng,ghi ghi nhớ, ghé thăm hỏi, gửi quà

c) nghe ngóng, ngẫm nghĩ về, nghi ngờ, ngần ngại

2. a) phái mạnh – trai

b) nữ giới - gái

c) xinh xẻo – đẹp mắt đẽ

d) to lớn rộng lớn – vĩ đại

3. a) nhô

b) vàng óng

c) rọi

d) ngắm

4. Tham khảo

(1) Dàn ý bài xích văn miêu tả cảnh một buổi sớm vô vườn cây

a) Mở bài: Cảnh vườn cây ở cù lao sông Tiền, buổi sớm ngày hè đẹp mắt trời; tràn trề vật liệu bằng nhựa sống

b) Thân bài xích (tả từng phần của cảnh )

- Giữa vườn: những cây xoài cao to lớn, lá xanh lơ đậm, chi chít những trái ngược vàng ươm ;

những tia nắng nóng mặt mũi trời len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái ngược rọi xuống mặt mũi khu đất giống như những đốm hoa ; giờ đồng hồ chim ríu rít trong khoảng lá ,…

- Cạnh nên quần thể vườn: những sản phẩm chôm chôm xuôi theo rãnh nước, trái ngược chín đỏ gay rực giống như những “mặt trời con” ; lá cây thưa thớt, xanh lơ rêu,…

- Cạnh trái ngược quần thể vườn : rặng nhãn xung quanh hồ nước, cây cối, lá chất lượng, trái ngược tròn trặn xoe khi lỉu bên trên cành ;

mặt hồ nước xanh lơ vô, thưa thớt vài ba bông súng đang được nở, sắc huê hồng tươi tắn như cánh sen,…

- Những tuyến phố nhỏ nấp bên dưới những sản phẩm cây ; thấp thông thoáng bóng người đem giỏ cút thu hoạch trái ngược chín,…

c) Kết bài xích : Yêu quý, kiêu hãnh về vườn cây trái ngược ở Nam Sở.

(2) Dàn ý bài xích văn miêu tả cảnh một giữa trưa bên trên nương rẫy

a) Mở bài xích : Giới thiệu khái quát về cảnh một giữa trưa bên trên nương ngô lênh láng nắng nóng và dông tố.

b) Thân bài xích ( miêu tả tửng phần của cảnh ) :

- Bầu trời cao xanh lơ, mặt mũi trời lan nắng nóng chói lóa,…

- Nương ngô chuẩn bị vô ngày thu hoạch ; lá ngô ngả gold color, rủ xuống ; bắp ngô to lớn và cứng cáp, râu ngô gray clolor đậm hoặc

đen xỉn,… Gió thổi xào xạc, lá ngô lúc lắc rung như cánh chim cất cánh,…

- Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nhìn xa cách như cái tổ chim ; những sợi chão kể từ chòi canh kéo dài cho tới những

thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua đuổi chim ; dông tố thổi lúc lắc cái mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” thiệt hí hửng tai,…

- Mấy người dân Mông vai treo gùi đang được lụi hụi bẻ ngô ; nắng nóng trưa dội xuống nương ngô như sụp đổ lửa,…

c) Kết bài: Cảnh nương ngô vô giữa trưa bên trên miền núi vừa vặn khêu vẻ hoang vu vừa vặn đã cho chúng ta biết sự vất vả vô lao

động của bà con cái dân tộc bản địa thiểu số.

Phiếu Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

I – Bài tập luyện về hiểu hiểu

Đất nước mến yêu thương ơi

Người đang được cho tới con cái lũy tre để sở hữu cây đàn bầu dân tộc

Với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc;

Đêm ngày hè trắc ẩn giờ đồng hồ ai ru,

Cô Tấm rất lâu rồi còn sinh sống cho tới bây giờ

Cùng trải qua cái cầu tre mới mẻ trở nên hoàng hậu

À ơi…à ơi…Lời ru ko khi nào là huyền thoại

Hoàng hậu cũng ru con cái bản thân vày giờ đồng hồ hát ru.

Tôi van nài cảm ơn nước nhà đang được cho tới tôi loại ngày tiết Lạc Hồng

Để tôi nghe giờ đồng hồ rỗng đồng lúc lắc lên vô lồng ngực

Thằng Lí Thông ngươi làm thế nào hiểu được

Vì sao công chúa ko cười cợt, ko trình bày thân thiết hoàng cung!

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Có Trường Sơn sau sườn lưng, với Biển Đông trước mặt

Chàng Thạch Sanh người sử dụng giờ đồng hồ đàn khuấy tan quân giặc

Sông nước nghìn xưa còn vọng cho tới lúc này.

(Theo Hồ Tĩnh Tâm)

Khoanh tròn trặn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Trong bài xích, cung thăng, cung trầm của giờ đồng hồ đàn bầu dân tộc bản địa được đối chiếu với tiếng động nào?

a- Tiếng rỗng đồng

b- Tiếng khóc

c- Tiếng hát ru

Câu 2 : Những mẩu truyện cổ nào là được nói đến vô bài xích thơ?

a- Tấm Cám, Thạch Sanh

b- Thạch Sanh, Lí Thông

c- Tấm Cám, Lí Thông

Câu 3 : Những địa điểm nào là được nói đến vô bài xích thơ?

a- Trường Sơn, Lạc Hồng

b- Trường Sơn, Biển Đông

c- Lạc Hồng, Biển Đông

Câu 4 : Tác fake cảm ơn nước nhà về điều gì?

a- Đã cho chính mình nghe giờ đồng hồ đàn bầu với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc

b- Đã cho chính mình những mẩu truyện cổ, những anh hùng cổ tích và giờ đồng hồ hát ru con cái ngủ

c- Đã cho chính mình loại ngày tiết Lạc Hồng nhằm nghe giờ đồng hồ rỗng đồng lúc lắc lên vô lồng ngực

Câu 5 : Bài thơ thể hiện tình thương gì của người sáng tác với nước nhà mến yêu?

a- Tình yêu thương thiết tha bổng với cảnh quan và dáng vẻ hình của quê nhà khu đất nước

b- Lòng hàm ơn và kiêu hãnh về nước nhà thân thiết yêu thương với truyền thống cuội nguồn chất lượng đẹp

c- Niềm kiêu hãnh về nền văn hóa truyền thống và truyền thống cuội nguồn tiến công giặc của phụ thân ông ta

II – Bài tập luyện về Chính miêu tả,Luyện kể từ và câu, tập luyện làn văn

Câu 1 : a) Chép vần của những giờ đồng hồ được in ấn đậm vô quy mô kết cấu vần tiếp sau đây

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Trường Sơn sau sườn lưng,với Biển Đông trước mặt

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 với đáp án

b) Gạch bên dưới những tiếng

(1) Có âm đó là u: vũ, thúy, qua quýt, tàu, cuốn, queo

(2) Có âm đó là o: hòa, hào, lâu, ngoằn, ngoèo

Câu 2 : Nối lời nói giải nghĩa ở cột B với kể từ ngữ tương thích ở cột A

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 với đáp án

Câu 3 : Chọn kể từ tương thích vô ngoặc đơn điền vô vị trí rỗng

Tại cái váy đầm rộng lớn đầu thôn với một… (tụi, đám, bọn ) người đang được kéo lưới. Cái lưới uốn nắn trở thành một hình vòng cung, …..( bồng bềnh, dập dềnh, nhấp nhô ) bên trên mặt mũi nước. Hai cái đò nan ở nhị đầu lưới….. ( kề, áp, chạm ) vô bờ, một phía tư người con trai vừa vặn ….. ( thủng trực tiếp, thư thả, kể từ tốn ) kéo lưới, vừa vặn tiến bộ vừa vặn lùi…. ( sát, ngay gần, kề ) nhau. Khoảng mặt mũi nước bị…. ( quây vòng, vây hãm, bủa vây ) khẽ động lên kể từ khi nào là. Rồi một loài cá …. ( trắng nuột, white xóa, white nõn ) nhảy …. ( tót, phin, chồm ) lên rất cao cho tới rộng lớn một thước và quẫy đuôi vượt lên trên ra phía bên ngoài vòng lưới, rơi xuống đánh….( bùng, tõm, tùm )

Câu 4 : Dựa vô dàn ý phần thân thiết bài xích đang được viết lách ở bài xích tập luyện 4 (Tuần 1) viết lách một quãng văn miêu tả cảnh bám theo nội dung đã lựa chọn (cảnh buổi sớm hoặc trưa, chiều vô vườn cây hoặc vô khu dã ngoại công viên, trên mặt phố, bên trên cánh đồng, nương rẫy)

Gợi ý

- Đoạn văn cần phải có câu khai mạc reviews nội dung mô tả của toàn đoạn (nói về một phần tử của cảnh vô một khoảng thời hạn chắc chắn vô buổi sớm hoặc trưa / chiều), VD: cảnh nương rẫy vô giữa trưa, hoặc cảnh quần thể vườn vào khi rạng đông đang được lên,…

- Tiếp bám theo câu khai mạc là những câu văn miêu tả từng hình hình ảnh, cụ thể ví dụ của cảnh bám theo thời hạn xác lập, thể hiện nay sự để ý cảnh vật vày nhiều giác quan liêu ( đôi mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) ; để ý người sử dụng nhiều kể từ ngữ khêu miêu tả, người sử dụng cơ hội đối chiếu, nhân hóa nhằm thực hiện cho tới đoạn văn sống động, thú vị.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b

II-1.a

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 5 với đáp án

b) (1) vũ

(2) lâu

2. (1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

3. Điền từ: đám, dập dềnh, áp, thư thả, kề, vây hãm, trắng nuột, phin, tõm

4. Tham khảo: (1) Đoạn văn miêu tả khu vườn cây vô buổi sáng

Giữa vườn cây nổi trội những cây xoài cao to lớn, lá xanh lơ đậm. Cành bên trên cành bên dưới chi chít những trái ngược xoài chín vàng ươm nhìn thiệt mến đôi mắt. Những tia nắng nóng ban mai len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái ngược, rọi xuống mặt mũi khu đất giống như những đốm hoa. Tiếng chim ríu rít gọi nhau vô vòm lá. Gió trả mùi hương xoài thơm nức vơi rộng phủ từng quần thể vườn.

(2) Đoạn văn miêu tả cảnh nương rẫy vô buổi trưa

Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nhìn xa cách như cái tổ chim. Những sợi chão kể từ chòi canh kéo dài cho tới những thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua đuổi chim. Mỗi Lúc người vô chòi canh lúc lắc chão hoặc khi với cơn gió thổi mạnh, những cánh tay “bù nhìn” lại khua lên, tất nhiên giờ đồng hồ mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” nghe thiệt hí hửng tai. Những chú chim rừng vừa vặn sà xuống nương ngô còn chưa kịp moi phân tử vô bắp, nghe giờ đồng hồ động vội vàng cất cánh vút lên khung trời rực nắng nóng chói lóa.

(3) Đoạn văn miêu tả cảnh cánh đồng vô buổi chiều

Những con cái chim chìa vôi cất cánh dập dờn bên trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn trặn một khi rồi vụt cất cánh lên rất cao với group hình tam giác. Đàn chim bụng white ấy bỗng nhiên thay đổi màu sắc vàng nhấp nhoáng rồi hóa trở thành những chấm đen kịt cất cánh về phía mặt mũi trời lặn. Mặt trời vẫn lặn chậm chạp rãi xuống chân mây. Tôi với cảm xúc mặt mũi trời tiếp tục rơi xuống cánh đồng và tôi hoàn toàn có thể chạy cho tới vị trí nó rơi xuống một cơ hội đơn giản dễ dàng.

(Dẫn bám theo Văn mô tả tuyển chọn lựa chọn, NXB giáo dục và đào tạo, 1997 )

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và bài xích tập luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 5 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.