phép tính chia

Hôm ni, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư nhằm những bậc bố mẹ và những bé nhỏ tìm hiểu thêm.

Trong lịch trình học tập lớp 3, phép phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư là một trong những bài học kinh nghiệm vô nằm trong cần thiết. Chính nên là, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

1. Phép phân tách hết 

1.1. Phép phân tách không còn là gì?

Bạn đang xem: phép tính chia

Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách đem số dư vì chưng 0

Ví dụ 1:

        

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết lách 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết lách 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là luật lệ phân tách không còn đem thương là 43

Ví dụ 2:

Giải thích:

4: 3 được 1; viết lách 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết lách 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0 

Ta phát biểu 42 : 3 là luật lệ phân tách không còn đem thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan liêu về luật lệ phân tách hết 

Ví dụ về luật lệ phân tách hết

2. Phép phân tách đem dư

2.1. Nhận biết luật lệ phân tách đem dư 

Phép phân tách đem dư là luật lệ phân tách đem 0 < số dư < số chia

Ví dụ: 

Phép phân tách 19 : 6 là luật lệ phân tách đem dư nếu như đem 0 < số dư < 6

Ta nói: 19 : 6 là luật lệ phân tách đem dư, đem thương là 3, số dư là một trong những.

2.2. Ví dụ trực quan liêu về luật lệ phân tách đem dư

Ví dụ về luật lệ phân tách đem dư 

2.3. Phân biệt luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư

So sánh luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư

3. Bài tập luyện áp dụng luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6 

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) nó x 4 = 156 

b) nó x 5 = 130

c) nó x 3 = 87

d) nó x 7 = 245

Bài 4: Mẹ đem 96kg gạo cần thiết phân tách vô 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng trĩu từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều cho các bên một vài ngô vô 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau Khi phân tách bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, lúc đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a) 

y x 4 = 156 

y = 156 : 4

Xem thêm: nh3+co2

y = 39

b) 

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c) 

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà tiếp tục phân tách vô 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô lúc đầu bà đem là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài tập luyện thực hành thực tế luật lệ phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) nó x 5 = 115 

b) nó x 3 = 48

c) nó x 2 = 232

d) nó x 9 = 504

Bài 4: Người tao chia đều cho các bên 280 lít xăng vô 8 thùng, chất vấn từng thùng chứa chấp từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây khá dài 360cm, An tách đều trở nên 6 đoạn đều bằng nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2: 

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3: 

a) nó = 23

b) nó = 16

c) nó = 116

d) nó = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5: 60cm

Để gom con cái học tập tốt phép phân tách không còn và luật lệ phân tách đem dư, ngoài những việc luyện bài xích tập luyện, những bậc bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những bài xích giảng thú vị bên trên Vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: na2co3 + hno3