phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 64,845

C. NaHCO3.

Bạn đang xem: phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án C

C6H5OH  + Na  à C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH à C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2  à C6H(OH)Br3    + 3HBr

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân kết cấu của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

Câu 2:

Tên thay cho thế của C2H5OH là

A. ancol etylic

B. ancol metylic

C. etanol

D. metanol.

Câu 3:

Công thức tổng quát tháo của ancol ko no sở hữu một nối song, đơn chức là:

A. CnH2n+2O

Xem thêm: dozens of valuable works of art disappeared during shipment to the us

B. CnH2nO

C. CnH2n-2O

D. CnH2n+2O2.

Câu 4:

Nhỏ kể từ từ từng giọt brom nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp phenol hiện tượng lạ để ý được là:

A. nước brom bị rơi rụng color.

B. xuất hiện tại kết tủa White.

C. xuất hiện tại kết tủa White sau tan dần dần.

D. xuất hiện tại kết tủa White và nước brom bị rơi rụng color.

Câu 5:

Công thức tổng quát tháo của ancol no 2 chức là:

A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+2O

Câu 6:

Ancol etylic được dẫn đến khi

A. thuỷ phân saccarozơ.

B. lên men glucozơ.

C. thuỷ phân lối mantozơ.

D. thuỷ phân tinh anh bột.

Xem thêm: bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1