phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai?

  Bạn đang xem: phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai

  • A. Chế phỏng biểu khuôn mẫu với hình mẫu thân thích thiện, thông thường được dùng nhằm update tài liệu.
  • B. Bảng ở cơ chế hiển thị trang tài liệu rất có thể được dùng nhằm update tài liệu.
  • C. Để thao tác làm việc bên trên cấu tạo của biểu khuôn mẫu thì biểu khuôn mẫu cần ở cơ chế design.
  • D. Có thể tạo nên biểu khuôn mẫu bằng phương pháp nhập tài liệu thẳng (nháy lưu ban nhập Create sườn by entering data).

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

Mã câu hỏi: 2722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: lễ rửa làng của người lô lô

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: công thức tính phần trăm thể tích

CÂU HỎI KHÁC

 • Để tạo nên biểu khuôn mẫu tao lựa chọn đối tượng người dùng nào là bên trên bảng lựa chọn đối tượng? 
 • Trong Access, tao rất có thể dùng biểu khuôn mẫu nhằm :
 • Để tạo nên biểu khuôn mẫu, trước cơ cần với tài liệu mối cung cấp là từ:
 • Trong Access, ham muốn tạo nên biểu khuôn mẫu Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tao chọn:
 • Trong Access, ham muốn tạo nên biểu khuôn mẫu Theo phong cách tự động design, tao chọn:
 • Trình tự động những thao tác nhằm rất có thể triển khai tạo nên biểu khuôn mẫu bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ:
 • Các thao tác thay cho thay đổi kiểu dáng biểu khuôn mẫu, gồm:
 • Chỉnh sửa biểu khuôn mẫu (thay thay đổi kiểu dáng biểu mẫu) chỉ triển khai được ở chế độ:
 • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai?
 • Trong cơ chế design của biểu khuôn mẫu, tao với thể:
 • Các thao tác rất có thể triển khai nhập cơ chế design, gồm:
 • Để thao tác làm việc nhập cơ chế design của biểu khuôn mẫu, tao thực hiện:
 • Thao tác nào là tại đây rất có thể triển khai được nhập cơ chế biểu mẫu?
 • Để thao tác làm việc nhập cơ chế biểu khuôn mẫu, tao ko triển khai thao tác nào là sau đây?
 • Để thao tác làm việc nhập cơ chế biểu khuôn mẫu, tao thực hiện:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA