phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 296,799

A.  Tương tác thân thích nhị loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mày tạo ra thuộc tính lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác thân thích nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên ổn chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang lại kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tớ vẽ bên trên cơ một véctơ:

A.  Cường phỏng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới đem chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: soạn văn 8 lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

A.  Tương tác thân thích nam châm hút với phái nam châm

B.   Tương tác thân thích nam châm hút với loại điện

C.   Tương tác thân thích loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác thân thích loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Tương tác thân thích nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ thông về mặt mày tạo ra thuộc tính từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được không ít lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm đem chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

Người tớ xem sét kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực thuộc tính lên một loại năng lượng điện không giống bịa tuy vậy song cạnh nó

B.   Có lực thuộc tính lên một kim nam châm hút bịa tuy vậy song cạnh nó

C.   Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: bài vội vàng ngữ văn 11

D.  Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn bịa kề bên nó