phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

Câu hỏi:

07/06/2022 33,173

A. Biên phỏng sức nóng lớn số 1 và nhỏ nhất đều ở châu lục.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

B. Biên phỏng sức nóng phỏng ở biển nhỏ rộng lớn ở châu lục.

Đáp án chủ yếu xác

C. Nhiệt phỏng tối đa và thấp nhất đều ở biển.

D. Nhiệt phỏng ở chào bán cầu Tây cao hơn nữa chào bán cầu Đông.

Đáp án đích là: B

Do sự hít vào sức nóng và lan sức nóng của khu đất nhanh chóng rộng lớn nước nên biển sở hữu biên phỏng sức nóng nhỏ, châu lục sở hữu biên phỏng sức nóng rộng lớn. Đất hấp thụ sức nóng nhanh chóng rộng lớn tuy nhiên lan sức nóng cũng nhanh chóng rộng lớn. Nước hít vào sức nóng chậm rãi rộng lớn tuy nhiên lan sức nóng cũng chậm rãi rộng lớn -> Nhiệt phỏng khoảng năm tối đa và thấp nhất ở châu lục.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng khoảng năm thấp nhất ở

A. châu lục.

B. biển.

C. chào bán cầu Đông.

D. chào bán cầu Tây.

Câu 2:

Càng về vĩ phỏng cao

A. sức nóng phỏng khoảng năm càng rộng lớn.

B. thời hạn sở hữu sự phát sáng càng lâu năm.

C. góc chiếu của tia mặt mũi trời càng rộng lớn.

D. biên phỏng sức nóng phỏng của năm càng tốt.

Câu 3:

Từ xích đạo về vô cùng có

A. sức nóng phỏng hạ thấp, biên phỏng sức nóng phỏng khoảng năm hạn chế.

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

B. góc chiếu của tia sự phản xạ mặt mũi trời tăng, sức nóng phỏng hạ thấp.

C. sức nóng phỏng khoảng năm hạn chế, biên phỏng sức nóng phỏng năm tăng.

D. biên phỏng sức nóng phỏng năm tăng, sức nóng phỏng khoảng năm tăng.

Câu 4:

Các yếu tố thực hiện mang lại vùng xích đạo sở hữu mưa thật nhiều là

A. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, frông giá, bão táp Mậu dịch.

B. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, những núi cao, bão táp Mậu dịch.

C. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, loại hải dương rét mướt.

D. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, loại hải dương giá.

Câu 5:

Các yếu tố thực hiện mang lại vùng ôn đới mưa nhiều là

A. bão táp Tây ôn đới, loại hải dương giá.

B. bão táp Tây ôn đới, loại hải dương rét mướt.

C. áp thấp ôn đới, bão táp Mậu dịch.

D. áp thấp ôn đới, bão táp Đông vô cùng.

Câu 6:

Nhân tố nào là tại đây tác động nhiều tới sự không giống nhau về sức nóng phỏng thân mật bờ Đông và Tây lục địa?

A. Dòng hải dương rét mướt, phỏng cao địa hình.

B. Độ cao địa hình, những vĩ phỏng địa lí.

C. Các vĩ phỏng địa lí, loại hải dương giá.

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

D. Dòng hải dương giá, loại hải dương rét mướt.