phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào là sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?

  Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

  • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
  • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
  • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
  • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng nhiệt độ nhôm: Al thuộc tính oxit sắt kẽm kim loại sau Al ở t0c

  → Đáp án A

Mã câu hỏi: 154378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: khó khăn lớn về tự nhiên của các nước châu phi đối với phát triển kinh tế là

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: unit 1 lớp 12 life stories

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại nào là tại đây ko thuộc tính với hỗn hợp CuSO4?
 • Kim loại nào là sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Khí X sinh đi ra nhập quy trình nhen nhóm nhiên liệu hóa thạch, rất rất độc và khiến cho độc hại môi trường xung quanh. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo nên ancol với công thức là
 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ko phản xạ với hỗn hợp nào là sau đây?
 • Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện xanh rờn giấy má quỳ tím?
 • Chất nào là tại đây lưỡng tính?
 • Sắt với số lão hóa +3 nhập hợp ý hóa học nào là bên dưới đây?
 • Chất nào là tại đây với phản xạ trùng hợp?
 • Phản ứng nào là sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?
 • Số vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử glucozơ là
 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, km loại nào là tại đây tan không còn nhập một lượng dư nước?
 • Chất nào là tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Dung dịch KOH thuộc tính với hóa học nào là tại đây tạo nên kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?
 • Thủy phân triolein nhập hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và muối bột X. Công thức muối bột X là?
 • Công thức chất hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất nào là tại đây có một link tía nhập phân tử?
 • Chất X với công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chủ yếu của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn thuộc tính trọn vẹn với cùng 1 lượng dư hỗn hợp CuSO4 chiếm được 9,6 gam Cu. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Al vì như thế một lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được V lít H¬2. Giá trị của V là
 • Hydrocacbon vẫn sinh đi ra nhập thực nghiệm bên trên là?
 • Phát biểu nào là sau đấy là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% chiếm được m gam glucozơ. Giá trị của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala thuộc tính không còn với cùng 1 lượng dư hỗn hợp NaOH, đun rét. Số mol NaOH vẫn nhập cuộc phản xạ là 0,2 mol. Giá trị m là
 • Chất X được tạo ra trở nên nhập cây trái nhờ quy trình quan lại hợp ý. Tại ĐK thông thường, X là hóa học rắn vô đánh giá. Thủy phân X nhờ thuộc tính axit hoặc enzim chiếm được hóa học Y với phần mềm thực hiện dung dịch tăng lực nhập nó học tập. Chất X và Y theo thứ tự là?
 • Phát biểu nào là sau đấy là sai?
 • Hỗn hợp ý FeO, Fe2O3 thuộc tính với cùng 1 lượng dư hỗn hợp nào là tại đây ko chiếm được muối bột Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổ hợp nhập group này là
 • Giá trị của V là?
 • Hỗn hợp ý X bao gồm nhị este với công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Số lượng đánh giá trúng là?
 • Giá trị của m là??
 • Thủy phân trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng tuyên bố trúng là?
 • Tiến hành thực nghiệm theo dõi quá trình sau: Bước 1: Cho nhập nhị bình cầu từng bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học E (C9H16O4, chứa chấp 2 chức este) vì như thế hỗn hợp NaOH, chiếm được sản
 • Phần trăm lượng của X nhập E là?
 • Giá trị của m sớm nhất có mức giá trị nào là bên dưới đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA