phản ứng đặc trưng của ankan là

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới phản xạ đặc thù của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc tương quan.

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của ankan là

>> Mời chúng ta xem thêm một số trong những tư liệu liên quan:

  • Ankan sở hữu những loại đồng phân nào
  • Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào
  • Có từng nào đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
  • Cho ankan A mang tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. CTPT của A là:

Phản ứng đặc thù của ankan là

A. phản xạ thế.

B. phản xạ nằm trong.

C. phản xạ lão hóa.

D. phản xạ tách

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế

Đáp án A 

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế vì thế phân tử ankan chỉ chứa chấp links đơn.

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2 - xXx + xHX

Khi thắp sáng hoặc nhóm rét lếu láo phù hợp metan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế theo lần lượt những nguyên vẹn tử hiđro vì thế clo:

CH4 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

CH3Cl  + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl 

CH2Cl2 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CCl4 + HCl 

Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động và tạo ra trở thành lếu láo phù hợp hóa học với tỉ trọng % không giống nhau.

Ankan tính năng với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan tính năng với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 + + HBr (97%)

Về phương pháp những nguyên vẹn tử H vô phân tử ankan rất có thể bị thay cho thế theo lần lượt từ là một cho tới không còn.

Khả năng phản xạ thuyên giảm trật tự F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Thường thì tao ko gặp gỡ phản xạ của flo vì thế nó phản xạ quá nặng và thông thường tạo ra phản xạ hủy:

CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n + 2)HF

còn iot lại phản xạ vượt lên trên yếu hèn nên hầu hết cũng ko gặp gỡ. Với clo phản xạ cần thiết ĐK khả năng chiếu sáng còn brom thì rất cần được đun rét.

 Với những nguyên vẹn tử H links với những nguyên vẹn tử C không giống nhau thì kĩ năng nhập cuộc phản xạ không giống nhau: H links với Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1 và thành phầm đó là thành phầm ưu tiên thế X vô H của C bậc cao (C sở hữu không nhiều H hơn). Lượng thành phầm sinh rời khỏi tỷ trọng với tích số n

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Ankan sở hữu những loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa điểm group chức.

B. Đồng phân group chức

C. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan sở hữu kể từ 4C trở lên đường ứng với từng công thức phân tử sở hữu những công thức kết cấu mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 2. Khi clo hóa lếu láo phù hợp 2 ankan người tao chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan bại là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A chính vì thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

B sai vì thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 3. Ankan hắn phản xạ với Clo dẫn đến 2 dẫn xuất monoclo sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 vì thế 39,25 thương hiệu của hắn là

A. butan

B. propan

C. iso-butan

D. 2-metylbutan

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo dẫn đến dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{as, to}{\rightarrow}CnH2n+1Cl + HCl (1)

MCnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao sở hữu : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 chiếm được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 4. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Câu 5. Khi tổ chức phản xạ thế thân thiện ankan X với tương đối brom sở hữu thắp sáng người tao chiếm được lếu láo phù hợp Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối tương đối của Y đối với bầu không khí vì thế 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

+) Từ phương trình hóa học=> lếu láo phù hợp Y bao gồm nhị hóa học là : CnH2n+2-xBrx và HBr

+) Từ tỉ khối tương đối của Y => lập PT ẩn x và n, tiếp sau đó biện luận mò mẫm x và n

+) Phản ứng chỉ dẫn đến 2 thành phầm nên suy rời khỏi có duy nhất một thành phầm thế độc nhất => công thức kết cấu của X

Câu 6. Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Các ankan là những hóa học tan chất lượng vô nước

B. Các ankan đều sở hữu lượng riêng biệt to hơn 1g/ml.

C. Ankan sở hữu đồng phân mạch cacbon.

D. Có 4 ankan đồng phân kết cấu của nhau sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H10 .

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế ankan hầu hết ko tan vô nước.

B sai vì thế ankan nhẹ nhàng rộng lớn nước nên lượng riêng biệt nhỏ rộng lớn 1g/ml.

D sai vì thế C4H10 chỉ mất 2 ankan đồng phân là CH3-CH2-CH2-CH3 và (CH3)3CH.

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

-------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta Phản ứng đặc thù của ankan là. Để rất có thể nâng lên thành phẩm vô học hành, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.