phản ứng cracking

Phản ứng cracking là gì? Cơ chế phản ứng cracking? Lý thuyết và bài bác luyện phản ứng cracking?…Bài ghi chép sau đây của DINHNGHIA.VN tiếp tục giúp cho bạn dò xét hiểu cụ thể về chủ thể bên trên, nằm trong dò xét hiểu nhé!. 

Tìm hiểu phản ứng cracking là gì?

Định nghĩa phản ứng cracking

Bạn đang xem: phản ứng cracking

Trong ĐK sở hữu sức nóng phỏng, áp suất cao và xúc tác thì ankan hoàn toàn có thể bị bẻ gãy mạch C tạo nên trở thành những ankan và anken nhỏ rộng lớn. 

Cơ chế của phản ứng cracking

  • Cracking được nghe biết là quy trình vô tê liệt những hợp ý hóa học cơ học phức tạp như kerogen hoặc những hydrocarbon cấu hình rộng lớn bị đánh tan trở thành những hợp ý hóa học đơn giản và giản dị rộng lớn tựa như các hydrocarbon nhẹ nhàng rộng lớn, qua loa cơ hội bẻ gãy những link trong những vẹn toàn tử carbon trong những hợp ý hóa học bên trên.
  • Tốc phỏng phản xạ của cracking cũng tựa như các thành phầm ở đầu cuối đều dựa vào thật nhiều vô sức nóng phỏng và sự xuất hiện của những hóa học xúc tác. Cracking thực hiện đánh tan những ankan rộng lớn trở thành những anken nhỏ rộng lớn và hữu dụng rộng lớn. Quá trình này thông thường yên cầu sức nóng phỏng cao và áp suất cao.

Một số phản ứng cracking thông thường gặp

Phản ứng cracking butan \(C_{4}H_{10}\) 

Khi triển khai phản ứng cracking butan thì tiếp tục chiếm được lếu láo hợp ý bao gồm những ankan và anken như: \(C_{4}H_{8}, H_{2}, CH_{4}, C_{3}H_{6}, C_{2}H_{6}, C_{2}H_{4}\),…

  • Phương trình phản ứng:

\(C_{4}H_{10} \rightarrow C_{4}H_{8} + H_{2}\)

\(C_{4}H_{10} \rightarrow CH_{4} + C_{3}H_{6}\)

\(C_{4}H_{10} \rightarrow C_{2}H_{6} + C_{2}H_{4}\)

\(C_{4}H_{10} \rightarrow C_{3}H_{8} + CH_{2}\)

tìm hiểu phản ứng cracking butan

Phản ứng cracking pentan \(C_{5}H_{12}\) 

Khi triển khai cracking butan thì tiếp tục chiếm được lếu láo hợp ý bao gồm những ankan và anken như: \(C_{5}H_{10}, H_{2}, CH_{4}, C_{3}H_{6}, C_{2}H_{6}, C_{2}H_{4}\),…

Phương trình phản ứng:

\(C_{5}H_{12} \rightarrow C_{4}H_{10} + CH_{2}\)

\(C_{5}H_{12} \rightarrow C_{3}H_{8} + C_{2}H_{4}\)

\(C_{5}H_{12} \rightarrow C_{2}H_{6} + C_{3}H_{6}\)

\(C_{5}H_{12} \rightarrow CH_{4} + C_{4}H_{8}\)

\(C_{5}H_{12} \rightarrow H_{2} + C_{5}H_{10}\)

Các dạng bài bác luyện về phản ứng cracking

Dạng 1: Cracking butan

Ví dụ 1: Crackinh butan chiếm được 35 mol lếu láo hợp ý A bao gồm \(CH_{4}, C_{2}H_{6}, H_{2}, C_{2}H_{4}, C_{3}H_{6}, C_{4}H_{8}, C_{4}H_{10}\) dư. Dẫn A lội qua loa bình nước brom dư thấy sở hữu đôi mươi mol khí chuồn thoát khỏi bình (biết rằng chỉ mất \(C_{2}H_{4}, C_{3}H_{6}, C_{4}H_{8}\) phản xạ với \(Br_{2}\) và đều bám theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1). Nếu thắp cháy trọn vẹn A thì chiếm được a mol \(CO_{2}\).

  1. Tính hiệu suất phản xạ tạo nên lếu láo hợp ý A.
  2. Tính độ quý hiếm của a.

Cách giải

  1. Phương trình phản ứng:

\(C_{4}H_{10} \overset{t,xt^{\circ}}{\rightarrow}CH_{4} + C_{3}H_{6}\)

\(C_{4}H_{10} \overset{t,xt^{\circ}}{\rightarrow}C_{2}H_{6} + C_{2}H_{4}\)

\(C_{4}H_{10} \overset{t,xt^{\circ}}{\rightarrow}H_{2} + C_{4}H_{8}\)

Số mol anken thu được: 

\(n_{anken}= 35 – đôi mươi = 15\, mol\)

Số mol butan ban sơ là: 

\(n_{bd} = n_{butan} = n_{s} – n_{anken} = 35 – 15 = 20\, mol\)

Hiệu suất cracking butan là: 

H = \(H = \frac{(n_{s}-n_{bd})}{n_{bd}}\) .100% 

= \(H = \frac{(35-20)}{20}\).100% = 75%

     2. Đốt cháy lếu láo hợp ý A là thắp cháy butan:

bài luyện về phản ứng cracking

Vậy số mol \(CO_{2}\) chiếm được Lúc thắp cháy lếu láo hợp ý A là 80 mol.

Dạng 2: Cracking pentan

Ví dụ 2: Cracking pentan một thời hạn thu được một,792 lít lếu láo hợp ý X chỉ bao gồm những hiđrocacbon. Thêm 4,48 lít khí hiđro vô X rồi nung lạnh lẽo với Ni cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được 5,824 lít khí lếu láo hợp ý Y. Các thể tích đo ở ĐK chi chuẩn chỉnh. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho tới thành phầm cháy hít vào vô nước vôi vô dư. Khối lượng kết tủa tạo nên trở thành là bao nhiêu?

Xem thêm: baoh2 + al2so43

Cách giải

phản ứng cracking pentan là gì

Dạng 3: Phản ứng cracking isopentan

Ví dụ 3: Thực hiện tại phản ứng cracking 11,2 lít tương đối isopentan (đktc) chiếm được lếu láo hợp ý A chỉ bao gồm những ankan và anken. Trong lếu láo hợp ý A sở hữu chứa chấp 7,2 gam một hóa học X tuy nhiên Lúc thắp cháy thì chiếm được 11,2 lít khí cacbonic (đktc) và 10,8 gam nước. Hiệu suất của phản xạ này là bao nhiêu?

Cách giải

Ta có:

\(n_{C_{5}H_{12}} = \frac{11,2}{22,4} = 0,5\, (mol)\)

Đốt cháy X được:

\(n_{CO_{2}} = \frac{11,2}{22,4} = 0,5\, (mol)\)

\(n_{H_{2}O} = \frac{10,8}{18} = 0,6\, (mol) > n_{CO_{2}}\)

Vậy X là ankan

\(n_{X} = n_{H_{2}O} – n_{CO_{2}} = 0,6 – 0,5 = 0,1 \, (mol)\)

Suy đi ra số C vô X là: \(\frac{0,5}{0,1} = 5\)

Số H vô X là: \(\frac{2.0,6}{0,1} = 12\)

Vậy X là isopentan còn dư

Suy đi ra hiệu suất của phản xạ là:

H% = \(\frac{0,5-0,1}{0,5}\).100% = 80%

Dạng 4: Cracking lếu láo hợp ý ankan

Ví dụ 4: Một lếu láo hợp ý X bao gồm nhì ankan A, B đồng đẳng tiếp nối. Crackinh 11,2 lít (đktc) lếu láo hợp ý X chiếm được 22,4 lít lếu láo hợp ý Y (đktc) bao gồm ankan, anken và H2, tỉ khối tương đối của Y so với H2 là 8,2. Vậy công thức phân tử và số mol của A, B thứu tự là bao nhiêu?

Cách giải

Ta có:

\(\frac{M_{Y}}{M_{X}} = \frac{n_{Y}}{n_{X}}\)

\(M_{Y} = 8,2.2 = 16,4\)

\(M_{Y} = 16,4.2 = 32,8 = 14n_{tb} + 2\)

\(M_{Y} = 16,4.2 = 32,8 = 14n_{tb} + 2\)

Vậy CTPT của A và B thứu tự là: \(C_{2}H_{6},C_{3}H_{8}\)

\(\frac{n_{A}}{n_{B}} = \frac{4}{1} = \frac{0,4}{0,1}\)

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên của DINHNGHIA.VN vẫn giúp cho bạn tổ hợp kỹ năng và kiến thức về đề chính phản ứng cracking. Chúc chúng ta luôn luôn học tập tốt!. 

Xem cụ thể qua loa đoạn phim của thầy Phạm Thắng:

Xem thêm thắt >>> Hiđro là gì? Tính hóa học của hidro và Ứng dụng hidro

Xem thêm thắt >>> Hidro sunfua là gì? Chuyên đề Hiđro sunfua và muối hạt sunfua

Xem thêm: al2o3 + h2o

2/5 - (1 bình chọn)