p + h2so4 đặc

Người tao người sử dụng Phốtpho (P)  tính năng với  Axít Sunfuric (H2SO4) thành quả nhận được sau phản xạ này là những hóa học nào là và công thức chất hóa học được thăng bằng ra sao chào chúng ta nằm trong theo đuổi dõi Phường + H2SO4 ở phía trên nhé!

Bạn đang xem: p + h2so4 đặc

p-h2so4

P + H2SO4 Cân vì thế phương trình hóa học

5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4

  • H2SO4 : Dung dịch axit Sulfuric ko màu
  • P : Chất rắn Photpho
  • H2O : Nước
  • SO2 : Khí diêm sinh Dioxit ko color mùi hương hắc
  • H3PO4 : Dung dịch axit photphoric ko màu

Điều kiện: Nhiệt độ: Nhiệt chừng.

Cách thực hiện: mang lại photpho tính năng với d axit sunfuric

Hiện tượng: Chất rắn white color Photphp (P) tan dần dần và xuất hiện nay khí mùi hương hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) thực hiện sủi lớp bọt do khí tạo ra.

Xem tăng : Hi + H2SO4

Bài luyện sở hữu câu nói. giải tương quan Phường và H2SO4

Ví dụ 1 :  Cho phương trình hoá học: Phường + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O. Hệ số của hóa học oxi hoá và thông số của hóa học khử theo lần lượt là (biết thông số thăng bằng của phản xạ là những số vẹn toàn, tối giản)

A. 5 và 2.

B. 2 và 5.

C. 7 và 9.

D. 7 và 7.

Lời giải

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

Xem thêm: na3po4 ra nah2po4

Chất oxi hóa: H2SO4

Chất khử: P

Chọn đáp án A

Ví dụ 2  : Cho FeS tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các hóa học A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S.

B. H2S, SO2, S.

C. H2, SO2, S.

D. O2, SO2, SO3

Lời giải

Fes + H2SO4 → FeSO4 + H2S

2FeS + 10 H2SO4 → Fe(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

Chọn đáp án : B

Xem thêm: cucl2+fe

Rate this post