oxit dễ bị h2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

Câu hỏi:

08/03/2020 40,861

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Bạn đang xem: oxit dễ bị h2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba hóa học lỏng: C2H5OH,CH3COOH,CH3NH2 đựng vô phụ vương lọ riêng không liên quan gì đến nhau. Thuốc test dùng làm phân biệt phụ vương hóa học bên trên là

A. quỳ tím

B. hỗn hợp NaOH

C. sắt kẽm kim loại Na

D. hỗn hợp Br2

Câu 2:

Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết phù hợp với nhau trở nên phân tử rộng lớn (polime) đôi khi giải hòa những phân tử nước gọi là phản ứng

A. trùng dừng.

B. trao thay đổi.

C. trùng khớp.

D. sức nóng phân.

Câu 3:

Oxi hoá CH3CH2OH vày CuO đun rét, chiếm được andehit sở hữu công thức là

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH3CH2CHO

D. CH2=CH−CHO

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

Câu 4:

Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vô hỗn hợp sở hữu chứa chấp 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa chiếm được là

A. 12gam.

B. 10gam.

C. 40gam.

D. 25gam.

Câu 5:

Khi phân tách một phù hợp hóa học cơ học (X) sở hữu bộ phận như sau: %C = 52,17%; %H = 13,04% và %O = 34,78%. Công thức phân tử của (X) này tại đây trúng ? tường công thức giản dị nhất trùng với công thức phân tử

A. C2H6O

B. CH4O

C. C3H8O

D. C4H10O

Câu 6:

Cho mặt hàng những kim loại: Al, Cr, Hg, W. Hai sắt kẽm kim loại sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất và tối đa ứng là

A. Hg, W.

B. Al, Cr.

C. W, Cr.

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

D. Hg, Al.