ostriches are the largest and heaviest birds on earth

Swahili[edit]

Pronunciation[edit]

  • Audio (Kenya)(file)

Etymology 1[edit]

From m- +‎ buni (coffee berry).

Noun[edit]

mbuni (m-mi class, plural mibuni)

Bạn đang xem: ostriches are the largest and heaviest birds on earth

  1. coffee plant
Synonyms[edit]
  • mkahawa
See also[edit]
  • buni (coffee berry)
  • kahawa (coffee)

Etymology 2[edit]

From m- +‎ -buni (to invent).

Xem thêm: biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta

Noun[edit]

mbuni (m-wa class, plural wabuni)

  1. inventor; author

Etymology 3[edit]

Noun[edit]

mbuni (n class, plural mbuni)

  1. ostrich