ôn tập toán lớp 5

Bài ôn luyện hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên xem thêm, gia tăng kỹ năng và kiến thức ôn luyện nhập thời hạn trong nhà nghỉ ngơi hè, ôn luyện tận nhà.

Bạn đang xem: ôn tập toán lớp 5

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được phát âm là:

A. Năm một nhị phẩy tứ chín.

B. Năm trăm chục nhị phẩy tứ chín.

C. Năm trăm chục nhị phẩy tứ mươi chín.

D. Năm chục nhị phẩy tứ mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

Một hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ này là …………………… dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang sở hữu lòng rộng lớn 6,5cm; lòng bé xíu 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang bại liệt.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loài cá nặng trĩu 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loài cá loại bại liệt sở hữu trọng lượng 1,2kg. Hỏi bác bỏ Ba nên trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên gom được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên gom được số sách vì chưng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế 50% số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên gom được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn luyện trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ bại liệt là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang bại liệt là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên gom được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên gom được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên gom được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Một hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là …………………… cm2.

b) Một hình thang sở hữu tổng chừng nhiều năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một loại sàng gạo hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo bại liệt.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch ốp hình vuông vắn sở hữu cạnh 5dm. Tính diện tích S nền ngôi nhà bại liệt bám theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi hạc của tía và con cái là 34 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc tía cấp 4 chuyến tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc tía lúc này.

Đáp án Đề ôn luyện trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Một hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này là 13,44 cm2.

b) Một hình thang sở hữu tổng chừng nhiều năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mũi sở hữu vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một loại sàng gạo hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo bại liệt.

Bài giải

Chu vi loại sàng bại liệt là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích loại sàng bại liệt là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch ốp hình vuông vắn sở hữu cạnh 5dm. Tính diện tích S nền ngôi nhà bại liệt bám theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch ốp nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền ngôi nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi hạc của tía và con cái là 34 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc tía cấp 4 chuyến tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc tía lúc này.

Tổng số tuổi hạc của tía và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi hạc tía cấp 4 chuyến tuổi hạc con cái nên tớ sở hữu sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi hạc của tía và con cái chia thành số phần đều bằng nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của tía bố năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của tía lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) tường 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Bộ đề ôn luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số đương nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số đương nhiên x cần thiết thăm dò là …………………… Các số đương nhiên x cần thiết thăm dò là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này là 13,32. Tìm nhị số bại liệt.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn luyện trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong sản phẩm nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Tỉ số Tỷ Lệ của nhị số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) tường 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Bộ đề ôn luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số đương nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại bại liệt không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này là 13,32. Tìm nhị số bại liệt.

Bài giải

Số bé xíu là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số bé xíu : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. tường 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào là bé xíu nhất nhập tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm lòng của hình tam giác này là …………………… dm.

b) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 40cm2, chừng nhiều năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trăng tròn 000 000 đồng với lãi vay 0,6% từng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người bại liệt có được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây sở hữu toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi nhập vườn sở hữu từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn sở hữu chu vi 10dm và sở hữu diện tích S vì chưng diện tích S của một hình tam giác sở hữu cạnh lòng 5dm. Tính chừng nhiều năm độ cao của hình tam giác bại liệt.

Đáp án Đề ôn luyện trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. tường 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào là bé xíu nhất nhập tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm lòng của hình tam giác này là 4 dm.

b) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 40cm2, chừng nhiều năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động bịa tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người bại liệt có được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn sở hữu số km bòng và số km cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở nên tỉ số Tỷ Lệ là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số nào là bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) Một hình tròn trụ sở hữu chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ này là …………………… centimet.

b) Một hình tròn trụ sở hữu chu vi 254,24dm. Bán kính của hình tròn trụ này là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tớ trồng rau xanh bên trên thửa khu đất bại liệt, cứ 100m2 người tớ thu hoạch được 45kg rau xanh. Hỏi bên trên cả thửa khu đất bại liệt, người tớ thu hoạch được từng nào tạ rau xanh ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang sở hữu tổng chừng nhiều năm nhị lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang bại liệt.

Bài 10. Tính nhanh chóng :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền nhập khu vực ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhị mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị :

a) Số lớn số 1 trong những số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp nhập khu vực chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập sở hữu 30 học viên nhập bại liệt sở hữu 14 chị em. Tỉ số % chị em đối với các bạn nam giới là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD sở hữu cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như nhập hình vẽ mặt mũi.)

Đề ôn luyện trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM hạn chế AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp viết lách nhập khu vực chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền nhập khu vực chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số đương nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhị số: 45 và 61

b) Điền vệt < ; > ; = ; phù hợp nhập khu vực chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A sở hữu 18 học viên phái nữ và số học viên phái nữ lắc 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A sở hữu toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tớ dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện ngôi nhà. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện ngôi nhà.

Đề ôn luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương sở hữu cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc trọng lượng 0,5kg. Khối mộc bại liệt trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu cấp cạnh của hình lập phương lên 3 chuyến thì thể tích hình lập phương cấp lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu cấp cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương cấp lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương sở hữu cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình nào là sở hữu diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài bác luyện sau:

Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: speech is one of the most important

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa xuất hiện nước, người tớ há mang đến vòi vĩnh nước chảy nhập bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 5

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đó là toàn cỗ nội dung bài bác luyện Toán cho những em học viên xem thêm, ôn luyện hè, ôn luyện trong nhà tách thất lạc kỹ năng và kiến thức khi tới trường lại. Các bậc bố mẹ chuyên chở về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.