ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng

Câu hỏi:

03/03/2020 69,301

D. Benzen.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án D

Ở ĐK thông thường, những hiđrocacbon sở hữu số C từ là 1 → 4 thông thường là hóa học khí

Benzen (C6H6) là hiđrocacbon thơm ngát (aren) là hóa học lỏng ở ĐK thường

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này tại đây bền với sức nóng, không biến thành sức nóng phân bỏ trong cả ở tình trạng rét chảy?

A. KNO3    

B. KClO3    

C. KMnO4  

D. K2CO3

Câu 2:

Dung dịch hóa học này sau nhập H2O sở hữu pH < 7?

A. Lysin     

B. Etylamin 

C. Axit glutamic   

D. Đimetylamin

Câu 3:

Thành phần chủ yếu của loại quặng này tại đây không  chứa sắt?

A. Manhetit

B. Hematit   

Xem thêm: mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ là

C. Apatit     

D. Xiđêrit

Câu 4:

Chất này tại đây nằm trong loại hóa học vô cơ?

A. NaCN    

B. CH3COONa     

C. C2H4       

D. CCl4

Câu 5:

Phản ứng này tại đây dùng để làm pha chế HNO3 nhập chống thí nghiệm?

A. 4NO2+O2+2H2O4HNO3

B. 3NO2+2H2O2HNO3+NO

C. NaNO3+H2SO4tONaHSO4+HNO3

D.  2CuNO32+2H2Ođpdd2CuO+O2+ 4HNO3

Câu 6:

Trong số những hóa học sau, hóa học này sở hữu lực axit mạnh nhất?

A. CH3CH2CH2COOH  

B. HCOOH

C. CH3COOH

D. CH3CH2COOH

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía tây của liên bang nga