nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nước cứng trong thời điểm tạm thời thuộc tính với hóa học nào là tại đây nhận được kết tủa?

  Bạn đang xem: nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

  • A. NaNO3.                            
  • B. NaOH.                 
  • C. NaCl.                                
  • D. HCl.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca(HCO3)2   +   2NaOH   →  CaCO3   +  Na2CO3  +  2H2O

  Dùng bazơ mạnh vừa vặn đầy đủ là một trong trong mỗi cơ hội hoàn toàn có thể tôn tạo nước cứng tạm thời thời

Mã câu hỏi: 432059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: the whole matter is farther

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: tiếng nói của văn nghệ

CÂU HỎI KHÁC

 • Kali (K) phản xạ với clo (Cl2) sinh đi ra thành phầm nào là sau đây?
 • Dung dịch hóa học nào là tại đây hòa tan đuợc kết tủa Al(OH)3?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học nào là tại đây ở thể khí?
 • Cho thanh sắt kẽm kim loại Cu vô hỗn hợp hóa học nào là tại đây tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ bào mòn năng lượng điện hóa học?
 • Nước cứng trong thời điểm tạm thời thuộc tính với hóa học nào là tại đây nhận được kết tủa?
 • Trong ĐK không tồn tại oxi, Fe phản xạ với lượng dư hỗn hợp nào là tại đây sinh đi ra muối bột sắt(II)?
 • Trong phản xạ của sắt kẽm kim loại Ca với khí Cl2, một nguyên vẹn tử Ca nhường nhịn từng nào electron?
 • Công thức của etyl fomat là
 • Điện phân hỗn hợp CuSO4, ở catot nhận được hóa học nào là sau đây?
 • Trùng hợp ý etilen tạo ra trở nên polime nào là sau đây?
 • Chất nào là sau đó là muối bột trung tính?
 • Công thức của quặng boxit là
 • Tác nhân đa phần thực hiện mưa axit
 • Chất nào là trong số hóa học sau đó là hóa học béo?
 • Kim loại nào là dẫn năng lượng điện rất tốt trong số sắt kẽm kim loại sau?
 • Công thức phân tử của glixerol
 • Chất nào là tại đây bậc hai?
 • Công thức chất hóa học của kaliđicromat là
 • Chất nào là tại đây thuộc tính với H2O (dư) tạo ra trở nên hỗn hợp kiềm?
 • Chất nào là tại đây thuộc tính với hỗn hợp Brom tạo ra kết tủa trắng?
 • Đốt cháy không còn một lượng sắt kẽm kim loại Mg vô khí O2 dư nhận được thành phầm là 4,0 gam magie oxit
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Trùng hợp ý stiren nhận được poli(phenol-fomanđehit).
 • Phản ứng chất hóa học nào là sau đây sai? A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2.
 • Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% nhận được m gam C2H5OH
 • Cho 2,0 gam lếu hợp ý X bao gồm metylamin, đimetylamin phản xạ vừa vặn đầy đủ với 0,05 mol HCl
 • Tinh thể hóa học rắn X ko color, vị ngọt, dễ dàng tan vô nước
 • Cho 6 gam một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II thuộc tính vừa vặn đầy đủ với HCl mang đến 14,25 gam muối bột clorua
 • Khi thủy phân phenyl axetat vô hỗn hợp NaOH dư, đun rét nhận được thành phầm hữu cơ
 • Cho sắt kẽm kim loại Fe theo thứ tự phản xạ với hỗn hợp những hóa học riêng lẻ sau: H2SO4 loãng, CuCl2, Fe(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số tình huống đem phản xạ chất hóa học xẩy ra là
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam este X nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O.
 • Cho những tuyên bố sau: (a). Tại ĐK thông thường, hóa học bự (C17H33COO)3C3H5 ở hiện trạng lỏng.
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 vô hỗn hợp KHSO4.
 • Một kiểu mẫu nước thải trong phòng máy tạo ra đem pH = 4. Để thải ra phía bên ngoài môi trường
 • Cho 35,36 gam một triglixerit X thuộc tính với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được glixerol và 36,48 gam muối
 • Một đơn vị chức năng rượu cồn vô hỗn hợp nốc theo dõi phương pháp tính của tổ chức triển khai Y Tế Thế Giới bởi vì 10 gam ancol etylic nguyên vẹn hóa học.
 • Hỗn hợp ý E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 23,84 gam E vô môi trường thiên nhiên trơ
 • Cho những hợp ý hóa học cơ học no, mạch hở sau: X và Y (có nằm trong số mol) là nhị axit cacboxylic đơn chức, sau đó nhau vô mặt hàng đồng đẳng, Z
 • Điện phân hỗn hợp X chứa chấp a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl
 • Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.
 • Cho nhị hóa học cơ học no, mạch hở E, F (đều đem công thức phân tử C4H6O4) nhập cuộc phản xạ theo như đúng tỉ lệ thành phần mol như sơ đồ gia dụng bên dưới đây:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA