nội dung nào sau đây

Câu hỏi:

09/09/2020 1,129

A. Cảm ứng ở thực vật là những động đậy ra mắt nhanh chóng rất nhiều đối với động vật

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây

B. Cảm ứng ở động vật hoang dã ra mắt nhanh chóng rộng lớn đối với thực vật nhờ đem sự can thiệp của hệ thần kinh trung ương.

Đáp án chủ yếu xác

C. Về thực ra, chạm màn hình xẩy ra ở động vật hoang dã và thực vật như nhau, vì thế đều vì thế những hooc môn điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật không hỗ trợ khung người thích ứng với môi trường thiên nhiên sống

A sai, Cảm ứng ở thực vật là những động đậy ra mắt lờ lững rất nhiều đối với động vật

C sai vì thế ở động vật hoang dã đem những hooc môn và hệ thần kinh trung ương nên chạm màn hình ở động vật hoang dã và thực vật là không giống nhau.

D sai, Cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật hùn khung người thích ứng với môi trường thiên nhiên sinh sống.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thần kinh trung ương ống được cấu trúc kể từ nhì phần rõ ràng rệt là

A. Não và tuỷ sinh sống.

B. Thần kinh TW và thần kinh trung ương nước ngoài biên,

C. Não và thần kinh trung ương nước ngoài biên.

D. Tuỷ sinh sống và thần kính nước ngoài biên.

Câu 2:

Hệ thần kinh trung ương dạng ống đem ở

ACá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú

B. Côn trùng, cá, lưỡng thê, chim, thú

C. Cá, lưỡng thê, trườn sát, giun khu đất, thú

D. Cá, lưỡng thê, thân thiết mượt, chim, thú

Câu 3:

Hệ thần kinh trung ương ống bắt gặp ở động vật hoang dã nào?

A. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú, giun châm.

C. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú, thân thiết mượt.

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

D. Cá, lưỡng thê, trườn sát, chim, thú, giun tròn

Câu 4:

Nội dung nào là tại đây sai ?

A. Cảm ứng ở thực vật là những động đậy ra mắt lờ lững rất nhiều đối với động vật

B. Cảm ứng ở động vật hoang dã ra mắt nhanh chóng rộng lớn đối với thực vật nhờ đem sự can thiệp của hệ thần kinh trung ương.

C. Về thực ra, chạm màn hình xẩy ra ở động vật hoang dã và thực vật như nhau, vì thế đều vì thế những hooc môn điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật đều hùn khung người thích ứng với môi trường thiên nhiên sống

Câu 5:

Ở động vật hoang dã đem những tổ chức triển khai thần kinh trung ương là: I. Hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh trung ương dạng ống; III. Hệ thần kinh trung ương dạng lưới

Hướng tiến thủ hóa của hệ thần kinh trung ương kể từ thấp cho tới cao là:

A. III → I → II

B. II → I → III

C. III → II → I

D. I→ II → III

Câu 6:

Ở động vật hoang dã đem những tổ chức triển khai thần kinh trung ương, hệ thần kinh trung ương tiến thủ hóa nhất là

A. Hệ thần kinh trung ương dạng lưới

B. Hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi

C. Hệ thần kinh trung ương dạng ống

D. Không đối chiếu được sự tiến thủ hóa

Câu 7:

Hệ thần kinh trung ương dạng ống sinh hoạt bám theo phép tắc nào?

A. Phản xạ đem điều kiện

B. Phản xạ ko điều kiện

C. Phản xạ

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

D. Không bám theo phép tắc nào