nội dung nào dưới đây

Câu hỏi:

11/07/2020 5,656

A. Tăng cường máy bộ Nhà nước so với công tác làm việc dân số

Bạn đang xem: nội dung nào dưới đây

B. Tăng cường công tác làm việc hướng dẫn và quản ngại lí so với công tác làm việc dân số

Đáp án chủ yếu xác

C. Tiếp tục hạn chế vận tốc gia tằn dân số

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân công ty xã hội công ty tức là nền dân chủ

A. Rộng rãi nhất và triệt nhằm nhất 

B. Tuyệt đối nhất

C. Hoàn bị nhất  

D. Phổ trở thành nhất nhập lịch sử

Câu 2:

Nội dung này bên dưới đấy là đặc thù cơ phiên bản về chủ yếu trị của công ty nghĩa xã hội ở nước ta

A. Là một xã hôi dân nhiều, nước mạnh, dân công ty, vô tư, văn minh

B. Do dân thực hiện chủ

C. Có nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đượm đà phiên bản sắc dân tộc

D. Con người được giải tỏa ngoài áp bức, bất công

Câu 3:

 Nền dân công ty xã hội công ty nghĩa nối sát với

A. Đạo đức  

B. Pháp luật

Xem thêm: sgk toán 10 kết nối tri thức

C. Phong tục 

D. Truyền thống

Câu 4:

Nền dân công ty xã hội công ty tức là nền dân chủ

A. Của quần chúng. # lao động

B. Của toàn bộ người xem nhập xã hội

C. Của những người dân lãnh đạo

D. Của giai cấp cho công nhân

Câu 5:

Nội dung này bên dưới đấy là một trong những tiềm năng của quyết sách khoáng sản và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh ?

A. Khai thác nhiều khoáng sản đê tăng nhanh trở nên tân tiến kinh tế

B. Sử dụng phải chăng tài nguyên

C. Ngăn ngăn biểu hiện tàn phá môi trường

D. gí dụng technology văn minh nhằm xử lí hóa học thải

Câu 6:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng. # là nói đến việc Đặc điểm này bên dưới đây?

A. Tính xã hội

B. Tính nhân dân

C. Tính giai cấp

Xem thêm: sự kiện nào dưới đây chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2

D. Tính quần chúng