nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

13/10/2019 50,258

A.Biên phỏng xê dịch chống bức đạt cực lớn khi tần số của lực chống bức bởi vì tần số xê dịch riêng biệt của vật. 

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây không đúng

B.Dao động tắt dần dần càng thời gian nhanh nếu như lực cản của môi trường xung quanh càng rộng lớn. 

C.Dao động chống bức đem tần số bởi vì tần sốcủa lực chống bức 

D.Biên phỏng của xê dịch chống bức ko dựa vào tần số của lực chống bức

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xê dịch chống bức và xê dịch tắt dần

Cách giải:

Biên phỏng của xê dịch chống bức tùy thuộc vào biên phỏng của nước ngoài lực chống bức và phỏng chênh chênh chếch tần số thân thiện tần số của nước ngoài lực và tần số xê dịch riêng biệt.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch chống bức bên dưới tính năng của nước ngoài lực F = F0cosπft ( với F0 và không đổi, t tính bởi vì s). Tần số xê dịch chống bức của vật là

A. f   

B. πf

C. 2πf 

D. 0,5f

Câu 2:

Con rung lắc lốc xoáy bao gồm vật nhỏ lượng 100g gắn kèm với một lốc xoáy nhẹ nhõm. Con rung lắc xê dịch điều tiết theo đuổi phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở địa điểm thăng bằng. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con cái rung lắc bởi vì : 

A. 0,10 J. 

B. 0,50 J. 

C. 0,05 J. 

D. 1,00 J.

Câu 3:

Hai xê dịch điều tiết nằm trong phương đem phương trình theo thứ tự là x1 =4cos(πt - π/6) centimet và x2 = 4cos(πt - π/2) centimet . Dao động tổ hợp của nhị xê dịch này còn có biên phỏng là :

Xem thêm: tả cảnh đẹp ở địa phương em

A.23 cm 

B.27 cm

C.7cm

D.43 cm

Câu 4:

Một vật xê dịch điều hoà theo đuổi phương trình x=3cos(πt+π2) cm, trộn xê dịch của chất điểm bên trên thời khắc t = 1s.

A.2π (rad). 

B. π (rad).

C.0,5π (rad). 

D.1,5π (rad).

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là sai khi nói tới biên phỏng của xê dịch tổ hợp của nhị xê dịch điều hoà nằm trong phương nằm trong tần số ? 

A.Phụ nằm trong vô tần số của nhị xê dịch bộ phận. 

B.Phụ nằm trong vô phỏng lệch sóng của nhị xê dịch bộ phận. 

C.Lớn nhất lúc nhị xê dịch bộ phận nằm trong pha 

D.Nhỏ nhất lúc nhị xê dịch bộ phận ngược pha

Câu 6:

Vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 4cos(10πt + π/3) centimet. Vào khi t = 0,5s thì vật đem li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời là 

A. x = -2cm; v = -10π3 cm/s 

B. x = 2cm; v = 20π3 cm/s 

C. x = 2cm; v = -20π3 cm/s 

Xem thêm: dàn ý vợ chồng a phủ

D. x = -2cm; v = 20π3 cm/s