nhận định nào sau đây đúng

Câu hỏi:

01/12/2021 27,015

A. Tất cả những loại vật đều là khung hình nhiều bào 

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây đúng

B. Mô là Lever nhỏ rộng lớn nhằm kiến tạo lên Lever to hơn là hệ cơ quan 

C. Cơ thể người có duy nhất một hệ phòng ban có một không hai suy trì toàn cỗ sinh hoạt sinh sống của khung hình. 

D. Thực vật sở hữu nhị hệ phòng ban là hệ chồi và hệ rễ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: D

Hệ phòng ban ở thực vật gồm:

- Hệ rễ: bao hàm rễ cây

- Hệ chồi: bao hàm thân thiết, lá, hóa, quả

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ tuần trả được kết cấu bởi vì những phòng ban nào là sau đây?

A. Tim và máu 

B. Tim và hệ mạch

C. Hệ mạch và máu 

D. Tim, tiết và hệ mạch

Câu 2:

Tập ăn ý những tế bào triển khai và một tính năng là?

A. Tế bào 

B. Mô 

C. Cơ quan 

D. Hệ cơ quan

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

Câu 3:

Dạ dày được kết cấu kể từ những cấp cho tộ tổ chức triển khai nhỏ rộng lớn nào?

A. Mô và hệ cơ quan 

B. Tế bào và cơ quan

C. Tế bào và mô

D. Cơ quan liêu và hệ cơ quan

Câu 4:

Hệ chồi ở thực vật bao hàm những phòng ban nào? 

A. Rễ, thân thiết, lá 

B. Cành, lá, hoa, quả 

C. Hoa, trái khoáy, hạt 

D. Rễ, cành, lá, hoa

Câu 5:

Cơ quan liêu nào là tại đây nằm trong hệ thần kinh trung ương ở người?

A. Tim 

B. Phổi 

C. Não 

D. Dạ dày

Câu 6:

Con cá vàng là Lever tổ chức triển khai nào là của khung hình nhiều bào?

A. Tế bào 

B. Cơ thể 

C. Cơ quan 

D. Mô

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm