nguyên hàm sin

Nguyên nồng độ giác là kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết vô công tác toán cấp cho 3. Các công thức vẹn toàn nồng độ giác có khá nhiều cường độ, kể từ hàm sơ cấp cho cho tới những công thức hàm phù hợp, Từ đó là thật nhiều dạng bài bác tập dượt không giống nhau. Marathon Education tiếp tục tổ hợp những công thức lượng giác cơ phiên bản, công thức nguyên nồng độ giác và những dạng bài bác tập dượt áp dụng tương quan qua loa nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: nguyên hàm sin

>>> Xem thêm: Toán 12 Nguyên Hàm – Lý Thuyết Và Một Số Bài Tập Ví Dụ

Các công thức lượng giác cần thiết nhớ

\begin{aligned} &\small\text{1. Hằng đẳng thức lượng giác:}\\ & \ \ \ \ \bull sin^2x+cos^2x=1\\ & \ \ \ \ \bull \frac{1}{sin^2x}=1+cot^2x\\ & \ \ \ \ \bull \frac{1}{cos^2x}=1+tan^2x\\ &\small\text{2. Công thức cộng:}\\ & \ \ \ \ \ \bull sin(a\pm b)=sina.cosb\pm sinb.cosa\\ & \ \ \ \ \ \bull cos(a\pm b)=cosa.cosb\mp sina.cosb\\ & \ \ \ \ \ \bull tan(a\pm b)=\frac{tana \pm tanb}{1\mp tana.tanb}\\ &\small\text{3. Công thức nhân đôi:}\\ & \ \ \ \ \ \bull sin2a=2sina.cosa\\ & \ \ \ \ \ \bull cos2a=cos^2a-sin^2a=2cos^2a-1=1-2sin^2a\\ &\small\text{4. Công thức nhân ba:}\\ & \ \ \ \ \ \bull sin3a=3sina-4sin^3a\\ & \ \ \ \ \ \bull cos3a=4cos^3a-3cosa\\ &\small\text{5. Công thức hạ bậc:}\\ & \ \ \ \ \ \bull sin^2a=\frac{1-cos2a}{2}\\ & \ \ \ \ \ \bull cos^2a=\frac{1+cos2a}{2}\\ &\small\text{6.Công thức thay đổi tích trở thành tổng:}\\ & \ \ \ \ \ \bull cosa.cosb=\frac{1}{2}[cos(a-b)+cos(a+b)]\\ & \ \ \ \ \ \bull sina.sinb=\frac{1}{2}[cos(a-b)-cos(a+b)]\\ & \ \ \ \ \ \bull sina.cosb=\frac{1}{2}[sin(a-b)+sin(a+b)]\\ \end{aligned}

>>> Xem thêm: Hàm Số Lượng Giác – Lý Thuyết Và Các Công Thức

chương trình học tập thử

Bảng công thức vẹn toàn nồng độ giác cơ bản

Công thức tính vẹn toàn nồng độ giác cơ bản

Bảng công thức vẹn toàn nồng độ giác hàm số hợp

Bảng công thức vẹn toàn nồng độ giác hàm số phù hợp u = u(x)

công thức vẹn toàn hàm hàm số phù hợp u = u(x)

Bảng công thức vẹn toàn nồng độ giác hàm số phù hợp u = ax + b

công thức vẹn toàn hàm hàm số phù hợp u = ax + b

>>> Xem thêm: Bảng Nguyên Hàm Và Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ, Chi Tiết

6 dạng vẹn toàn nồng độ giác thông thường gặp gỡ và cách thức giải

Các Việc thăm dò nguyên nồng độ giác cực kỳ phong phú và phức tạp. Mỗi dạng sẽ sở hữu cơ hội thay đổi và phía giải không giống nhau. Vì vậy, Marathon Education đang được tổ hợp 6 dạng toán thông thường gặp gỡ nhất và cách thức giải của từng dạng để giúp đỡ những em nắm rõ những Việc dạng này.

Dạng 1

I=\int\frac{dx}{sin(x+a)(sin(x+b)}

 • Phương pháp giải:

\begin{aligned} &\text{Dùng tương đồng thức:}\\ &1=\frac{sin(a-b)}{sin(a-b)}=\frac{sin[(x+a)-(x+b)}{sin(a-b)}=\frac{sin(x+a)cos(x+b)-cos(x+a)sin(x+b)}{sin(a-b)}\\ &\text{Từ cơ suy ra:}\\ &I=\frac{1}{sin(a-b)}\int\frac{sin(x+a)cos(x+b)-cos(x+a)sin(x+b)}{sin(x+a)sin(x+b)}dx\\ &\ \ =\frac{1}{sin(a-b)}\int \left[ \frac{cos(x+b)}{sin(x+b)}-\frac{cos(x+a)}{sin(x+a)} \right]dx\\ &\ \ =\frac{1}{sin(a-b)}[ln|sin(x+b)|-ln|sin(x+a)|]+C \end{aligned}

Lưu ý

Với những này, tớ rất có thể tìm ra những vẹn toàn hàm:

\begin{aligned} &\bull J=\int\frac{dx}{cos(x+a)cos(x+b)} \text{ bởi những sử dụng tương đồng thức }1=\frac{sin(a-b)}{sin(a-b)}.\\ &\bull K=\int\frac{dx}{sin(x+a)cos(x+b)} \text{ bởi những sử dụng tương đồng thức }1=\frac{cos(a-b)}{cos(a-b)}.\\ \end{aligned}

 • Ví dụ:

Tính vẹn toàn hàm sau đây:

I=\int \frac{dx}{sinx.sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}

 • Bài giải:

\begin{aligned} &\text{Ta có:}\\ &1=\frac{sin\frac{\pi}{6}}{sin\frac{\pi}{6}}=\frac{sin\left[\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-x\right]}{\frac{1}{2}}=2\left[sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)cosx-cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)sinx \right]\\ &\text{Từ đó:}\\ &I=2\int\frac{\left[sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)cosx-cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)sinx \right]}{sinx.sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}dx\\ &\ \ =2\int \left[\frac{cosx}{sinx}-\frac{\cos \left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{\sin \left(x+\frac{\pi}{6}\right)} \right]dx\\ &\ \ =2\int\frac{d(sinx)}{sinx}-2\int\frac{d\left[sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right]}{sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}\\ &\ \ =2ln\left|\frac{sinx}{sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)} \right|+C \end{aligned}

Dạng 2

I=\int tan(x+a)tan(x+b)dx

 • Phương pháp giải:

\begin{aligned} &\text{Ta có:}\\ & tan(x+a)tan(x+b)\\ &=\frac{sin(x+a)sin(x+b)}{cos(x+a)cos(x+b)}\\ &=\frac{sin(x+a)sin(x+b)+cos(x+a)cos(x+b)}{cos(x+a)cos(x+b)}-1\\ &=\frac{cos(a-b)}{ cos(x+a)cos(x+b)}-1\\ &\text{Từ đó:}\\ &I=cos(a-b)\int\frac{dx}{cos(x+a)cos(x+b)}-1\\ &\text{Đến phía trên, tớ gặp gỡ Việc thăm dò vẹn toàn nồng độ giác ở \textbf{Dạng 1}.} \end{aligned}

Lưu ý

Với những này, tớ rất có thể tính được những vẹn toàn hàm:

\begin{aligned} &\bull J=\int cot(x+a)cot(x+b)dx\\ &\bull K=\int tan(x+a)tan(x+b)dx \end{aligned}

 • Ví dụ:

Tính vẹn toàn hàm sau đây:

K=\int tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)cot\left(x+\frac{\pi}{6}\right)dx

 • Bài giải:

\begin{aligned} &\text{Ta có:}\\ &tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)cot\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\\ &=\frac{sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}\\ &=\frac{sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)- cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}+1\\ &=\frac{sin\left[ \left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\left(x+\frac{\pi}{6}\right) \right]}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}+1\\ &=\frac{1}{2}.\frac{1}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}+1\\ &\text{Từ đó:}\\ &K=\frac{1}{2}\int \frac{1}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}dx+\int dx\\ &\ \ \ \ =\frac{1}{2}K_1+x+C\\ &\text{Đến phía trên, bằng phương pháp tính ở dạng 1, tớ tính được:}\\ &K_1=\int \frac{1}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}dx=\frac{2}{\sqrt3}ln\left| \frac{sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)}\right|+C\\ &\text{Suy ra:}\\ &K=\frac{\sqrt3}{3}ln\left| \frac{sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)}\right|+x+C \end{aligned}

Dạng 3

I=\int\frac{dx}{asinx+bcosx}

 • Phương pháp giải:

\begin{aligned} &\text{Ta có:}\\ &asinx+bcosx=\sqrt{a^2+b^2} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}sinx+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}cosx\right)\\ &\Rightarrow asinx+bcosx=\sqrt{a^2+b^2}sin(x+\alpha)\\ &\Rightarrow I=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\int \frac{dx}{sin(x+\alpha)}=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} ln \left|tan\frac{x+\alpha}{2} \right|+C \end{aligned}

 • Ví dụ:

Tính vẹn toàn hàm sau:

I=\int\frac{2dx}{\sqrt3 sinx+cosx}

 • Bài giải:

Xem thêm: cu +agno3

\begin{aligned} &I=\int\frac{2dx}{\sqrt3 sinx+cosx}=\int\frac{dx}{\frac{\sqrt3}{2} sinx+\frac{1}{2}cosx}=\int \frac{dx}{sinxcos\frac{\pi}{6}+cosxsin\frac{\pi}{6}}\\ & \ \ =\int \frac{dx}{sin\left(x+\frac{\pi}{6} \right)}=\int \frac{d\left(x+\frac{\pi}{6} \right)}{sin\left(x+\frac{\pi}{6} \right)}=ln\left| tan\frac{x+\frac{\pi}{6}}{2} \right|+C=ln\left| tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12} \right) \right|+C \end{aligned}

Dạng 4

I=\int\frac{dx}{asinx+bcosx}

 • Phương pháp giải:

\text{Đặt }tan\frac{x}{2}=t \Rightarrow \begin{cases}dx=\frac{2dt}{1+t^2}\\ sinx=\frac{2t}{1+t^2}\\ cosx=\frac{1-t^2}{1+t^2}\\ tanx=\frac{2t}{1-t^2} \end{cases}

 • Ví dụ:

Tính vẹn toàn hàm sau đây:

K=\int\frac{dx}{sinx+tanx}

 • Bài giải:

\begin{aligned} &\text{Đặt }tan\frac{x}{2}=t \Rightarrow \begin{cases}dx=\frac{2dt}{1+t^2}\\ sinx=\frac{2t}{1+t^2}\\ tanx=\frac{2t}{1-t^2} \end{cases}\\ &\text{Từ đó:}\\ &K=\int \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}+\frac{2t}{1-t^2}}=\frac{1}{2}\int \frac{1-t^2}{t}dt=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t}-\frac{1}{2}\int tdt\\ &\ \ \ = \frac{1}{2}ln|t|-\frac{1}{4}t^2+C= \frac{1}{2}ln\left|tan\frac{x}{2}\right|-\frac{1}{4}tan^2\frac{x}{2}+C \end{aligned}

Dạng 5

I=\int\frac{dx}{asin^2x+bsinxcosx+ccos^2x}

 • Phương pháp giải:

\begin{aligned} &I=\int\frac{dx}{(atan^2x+btanx+c)cos^2x}\\ &\text{Đặt }tanx=t\Rightarrow \frac{dx}{cos^2x}=dt\\ &\text{Suy ra: }I=\int \frac{dt}{at^2+bt+c} \end{aligned}

 • Ví dụ:

Tính vẹn toàn hàm bên dưới đây:

J=\int \frac{dx}{sin^2x-2sinxcosx-2cos^2x}

 • Bài giải:

\begin{aligned} &\text{Đặt }tanx=t \Rightarrow\frac{dx}{cos^2x}=dt\\ &\Rightarrow J=\int\frac{dt}{t^2-2t-2}=\int \frac{d(t-1)}{(t-1)^2-(\sqrt3)^2}=\frac{1}{2\sqrt3}ln\left|\frac{t-1-\sqrt3}{t-1+\sqrt3} \right|+C\\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ =\frac{1}{2\sqrt3}ln\left|\frac{tanx-1-\sqrt3}{tanx-1+\sqrt3} \right|+C \end{aligned}

Dạng 6

I=\int\frac{a_1sinx+b_1cosx}{a_2sinx+b_2cosx}dx

 • Phương pháp giải:

\begin{aligned} &\text{Ta thăm dò A, B sao cho:}\\ &a_1sinx+b_1cosx=A(a_2sinx+b_2cosx)+B(a_2cosx-b_2sinx) \end{aligned}

 • Ví dụ:

Tính vẹn toàn hàm sau:

I=\int\frac{4sinx+3cosx}{sinx+2cosx}dx

 • Bài giải:

\begin{aligned} &\text{Ta thăm dò A, B sao cho:}\\ &4sinx +3cosx=A(sinx+2cosx)+B(cosx-2sinx)\\ &\Rightarrow 4sinx+3cosx=(A-2B)sinx+(2A+B)cosx \Rightarrow\begin{cases} A-2B=4\\ 2A+B=3\end{cases} \Leftrightarrow\begin{cases} A=2\\B=-1\end{cases} \\ &\text{Từ đó:}\\ &I=\int\frac{2(sinx+2cosx)-(cosx-2sinx)}{sinx+2cosx}dx\\ & \ \ =2\int dx-\int \frac{d(sinx+2cosx)}{sinx+2cosx}\\ & \ \ =2x-ln|sinx+cos2x|+C \end{aligned}

Bài tập dượt vẹn toàn nồng độ giác

1. Tính vẹn toàn hàm sau

I=\lmoustache sin^3x.cosx\space dx

\begin{aligned} & Ta\space có:\space sin^3x.cosxdx=\lmoustache sin^3x.d(sinx)\\ & Đặt\space u=sinx\space ta\space được:\\ & I=\lmoustache sin^3x.cosxdx=\lmoustache sin^3d(sinx)\\ & u^3du=\frac{u^4}{4}+c=\frac{sin^4x}{4}+C \end{aligned}

2. Tính vẹn toàn hàm

\intop \frac{cos^5x}{sinx}dx

\begin{aligned} & \intop \frac{cos^5x}{sinx}dx=\intop \frac{(1-sin^2x)^2dsinx}{sinx}=\intop \bigg( \frac{1}{sinx}-2sinx+sin^3x \bigg)dsinx\\ &ln|sinx|-sin^2x+\frac{sin^4x}{4}+C \end{aligned}

3. Tính vẹn toàn hàm D

D=\intop \frac{dx}{3cosx+5sinx+3}

\begin{aligned} &Đặt\space tan\frac{x}{2}=t\\ &\rArr \begin{cases}dx=\frac{2dt}{1+t^2}\\sinx=\frac{2t}{1+t^2}\\ cosx=\frac{1-t^2}{1+t^2} \end{cases}\\ & Từ\space đó\space, D=\intop \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3.\frac{1-t^2}{1+t^2}+5\frac{2t}{1+t^2}+3} =\frac{2dt}{3-3t^2+10+3t+2t^2}=\intop\frac{2dt}{10t+6}\\ &=\frac{1}{5}\intop \frac{d(5t+3)}{5t+3}=\frac{1}{5}ln|5t+3|+C=\frac{1}{5}ln|5tan\frac{x}{2}=3|+C\\ \end{aligned}

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Trên đấy là những công thức nguyên nồng độ giác và những dạng toán thông thường gặp gỡ. Các em rất có thể lưu về nhằm rất có thể hoàn thành xong bài bác tập dượt về chủ thể này nhanh gọn lẹ và hiệu suất cao rộng lớn. 

Hãy contact tức thì với Marathon và để được tư vấn nếu như những em mong muốn học online nâng lên kiến thức và kỹ năng nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong số bài bác đánh giá và kỳ ganh đua chuẩn bị tới!

Xem thêm: al c