ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Đề bài

Em đem đánh giá gì về việc phân bổ những cây hoa màu chủ yếu bên trên trái đất.

Bạn đang xem: ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

Có diện phân bổ rộng lớn, tuy nhiên đem sự không giống nhau trong những cây hoa màu.

- Lúa gạo: miền nhiệt đới gió mùa, nhất là châu Á gió rét (Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Đông Á).

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

- Lúa mì: miền ôn đới và cận sức nóng (châu Âu, Bắc Á, Bắc Mĩ, Nam Ôxtrâylia).

- Ngô đem số lượng giới hạn sinh thái xanh tương đối lớn, phân bổ ở miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới (Châu Âu, Bắc Mĩ, Trung Á, châu Phi, rải rác rưởi ở Nam Mĩ).

mamnonvinschool.edu.vn