ngành quản trị nhân lực học trường nào ở tphcm

  • Trang chủ
  • Trường Đại học tập huấn luyện và đào tạo ngành Kinh tế - Quản lý
  • Trường Đại học tập huấn luyện và đào tạo ngành cai quản trị nhân lực

19 Kết ngược.

Bạn đang xem: ngành quản trị nhân lực học trường nào ở tphcm

  • Chương trình
  • Trường

Trường Đại học tập Kinh tế TP. HCM

Trường Đại học tập Kinh tế TP. HCM

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

8.5

Tốt 679 tiến công giá

Tổng nằm trong 59 khóa học

Tổng nằm trong 59 khóa học

Trường Đại học tập Luật TP. HCM

Trường Đại học tập Luật TP. HCM

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

8.8

Rất tốt 210 tiến công giá

Tổng nằm trong 5 khóa học

Tổng nằm trong 5 khóa học

Trường Đại học tập Mở TP. HCM

Trường Đại học tập Mở TP. HCM

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

8.5

Tốt 217 tiến công giá

Tổng nằm trong 49 khóa học

Tổng nằm trong 49 khóa học

Trường Đại học tập Hoa Sen

Trường Đại học tập Hoa Sen

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

9.3

Xuất sắc 178 tiến công giá

Tổng nằm trong 36 khóa học

Tổng nằm trong 36 khóa học

Trường Đại học tập Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - HUTECH

Trường Đại học tập Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - HUTECH

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

7.8

Khá 170 tiến công giá

Tổng nằm trong 56 khóa học

Tổng nằm trong 56 khóa học

Trường Đại Học Thương Mại

Trường Đại Học Thương Mại

9.5

Xuất sắc 121 tiến công giá

Tổng nằm trong 22 khóa học

Tổng nằm trong 22 khóa học

Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

8.5

Tốt 132 tiến công giá

Tổng nằm trong 79 khóa học

Tổng nằm trong 79 khóa học

Trường Đại học tập Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học tập Nguyễn Tất Thành

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

8.1

Tốt 48 tiến công giá

Tổng nằm trong 46 khóa học

Tổng nằm trong 46 khóa học

Trường Đại học tập Kinh tế Quốc Dân

Trường Đại học tập Kinh tế Quốc Dân

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

9.2

Xuất sắc 32 tiến công giá

Tổng nằm trong 55 khóa học

Tổng nằm trong 55 khóa học

 Đại học tập Lao động – Xã hội Thương hiệu II

Đại học tập Lao động – Xã hội Thương hiệu II

7.3

Khá 38 tiến công giá

Tổng nằm trong 10 khóa học

Tổng nằm trong 10 khóa học

Trường Đai Học Đông Á

Trường Đai Học Đông Á

9.5

Xuất sắc 26 tiến công giá

Tổng nằm trong trăng tròn khóa học

Tổng nằm trong trăng tròn khóa học

Đại học tập Kinh tế - Tài chủ yếu TP. HCM

Đại học tập Kinh tế - Tài chủ yếu TP. HCM

Verified by Edu2Review

Verified by Edu2Review

8.7

Rất tốt 27 tiến công giá

Tổng nằm trong 30 khóa học

Tổng nằm trong 30 khóa học

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

Vừa tiết kiệm ngân sách thời hạn tự động dò thám hiểu, một vừa hai phải tiết kiệm ngân sách được tương đối chi phí.