natri axetat ra axit axetic

Đáp án:

Giải quí công việc giải:

Bạn đang xem: natri axetat ra axit axetic

- pha chế axit axetic :

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

CH3COOC2H5 + H2O ⇄ CH3COOH + C2H5OH

C2H5OH + O2 --men giấm--> CH3COOH + H2O

- pha chế natri axetat :

CH3COOH + Na → CH3COONa + $\frac{1}{2}$ H2

Xem thêm: đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

5

1 vote