natri axetat + naoh

Phản ứng CH3COONa + NaOH -CaO,to hoặc CH3COONa rời khỏi CH4 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích tập luyện sở hữu tương quan về NaOH sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: natri axetat + naoh

1. Phương trình phản xạ CH3COONa thuộc tính với NaOH

CH3COONa + NaOH CaO,t° CH4↑ + Na2CO3

2. Hiện tượng của phản xạ CH3COONa thuộc tính với NaOH

- Có khí ko màu sắc bay ra.

3. Cách tổ chức phản xạ CH3COONa thuộc tính với NaOH

- Đun lạnh lẽo natri axetat khan với lếu phù hợp vôi tôi xút.

4. Mở rộng lớn về metan (CH4)

- Trong bất ngờ, metan có không ít trong những mỏ khí (khí thiên nhiên), vô mỏ dầu (khí mỏ dầu), trong những mỏ than thở (khí mỏ than), vô bùn ao (khí bùn ao), vô khí biogas.

- Metan là hóa học khí, ko màu sắc, ko hương thơm, nhẹ nhàng rộng lớn không gian (dCH4kk=1629) và tan cực kỳ không nhiều nội địa.

CH3COONa + NaOH → CH4 ↑ + Na2CO3 | CH3COONa rời khỏi CH4

4.1. Tính hóa học hóa học

a. Tác dụng với oxi

- Khi châm vô oxi, metan cháy tạo ra trở thành khí CO2 và H2O. Phản ứng lan nhiều nhiệt độ.

CH4 + 2O2 t0 CO2 + 2H2O

- Hỗn phù hợp bao gồm một thể tích metan và 2 thể tích oxi là lếu phù hợp nổ mạnh.

b. Tác dụng với clo Lúc sở hữu ánh sáng

Quảng cáo

- Phương trình hóa học:

          H                                                                      HHCH+ClClÁnh sángHCCl+HCl​​         H                                                                       H

Viết gọn: CH4 + Cl2 Ánh sáng CH3Cl (metyl clorua) + HCl

- Tại phản xạ này, vẹn toàn tử H của metan được thay vì vẹn toàn tử Cl, vậy nên phản xạ này được gọi là phản ứng thế.

CH3COONa + NaOH → CH4 ↑ + Na2CO3 | CH3COONa rời khỏi CH4

4.2. Ứng dụng

Metan cháy lan nhiều nhiệt độ nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô phát triển.

Metan là vật liệu sử dụng pha chế hiđro theo đòi sơ đồ:

  Metan + H2O  t0xt cacbon đioxit + hiđro

- Metan còn được dùng làm pha chế bột than thở và nhiều hóa học không giống.

4.3. Điều chế metan vô chống thí nghệm

Đun lạnh lẽo natri axetat khan với lếu phù hợp vôi tôi xút.

CH3COONa + NaOH CaO,t° CH4↑ + Na2CO3

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Đốt cháy phù hợp hóa học cơ học này tại đây chiếm được số mol CO2 nhỏ rộng lớn số mol H2O?

A. CH4

B. C4H6

C. C2H4

D. C6H6

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

CH4 + 2O2 t0 CO2 + 2H2O

1                   →     1        2                mol

Câu 2: Ứng dụng của metan là

A. Metan cháy lan nhiều nhiệt độ nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô phát triển.

B. Metan là vật liệu sử dụng pha chế hiđro.

C. Metan còn được dùng làm pha chế bột than thở và nhiều hóa học không giống.

D. Cả A, B, C đều trúng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ứng dụng của metan là

+ Metan cháy lan nhiều nhiệt độ nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô phát triển.

+ Metan là vật liệu sử dụng pha chế hiđro.

+ Metan còn được dùng làm pha chế bột than thở và nhiều hóa học không giống.

Câu 3: Đốt cháy 4,8 gam metan vô oxi, sau phản xạ chiếm được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 5,60 lít

D. 6,72 lít

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol CH4 là: nCH4=4,816= 0,3 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,3                        0,3                    (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có: nCO2= 0,3 mol

Vậy thể tích CO2 chiếm được là: V = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Câu 4: Tính hóa học cơ vật lý của metan là

A. Chất khí, ko màu sắc, ko hương thơm, nhẹ nhàng rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

B. Chất lỏng, ko màu sắc, tan nhiều nội địa.

C. Chất khí, ko màu sắc, hương thơm xốc, nặng trĩu rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

D. Chất khí, gold color lục, tan nhiều nội địa.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Tính hóa học cơ vật lý của metan là hóa học khí, ko màu sắc, ko hương thơm, nhẹ nhàng rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

Câu 5: Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là

A. Phản ứng phân hủy

B. Phản ứng tách

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng thế

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là phản xạ thế.

Câu 6: Thể tích khí oxi cần thiết dùng làm châm cháy không còn 4,48 lít khí metan là

A. 6,72 lít

B. 8,96 lít

C. 9,52 lít

D. 10,08 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Số mol CH4 là: nCH4=4,4822,4= 0,2 mol

Phương trình phản ứng:

Xem thêm: hàm average là hàm dùng để

CH4+2O2toCO2+2H2O0,2       0,4                                  (mol)

Theo phương trình phản xạ tao sở hữu nO2= 0,4 mol

Vậy thể tích khí oxi nhớ dùng là VO2= 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Câu 7: Tính Hóa chất này tại đây không nên của metan?

A. Làm rơi rụng màu sắc hỗn hợp nước brom.

B. Tác dụng với oxi tạo ra trở thành CO2 và nước.

C. Tham gia phản xạ thế.

D. Tác dụng với clo Lúc sở hữu khả năng chiếu sáng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Metan không làm rơi rụng màu sắc hỗn hợp brom.

Câu 8: Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ thân thiết metan và khí clo là

A. Có ánh sáng

B. Có axit thực hiện xúc tác

C. Có Fe thực hiện xúc tác

D. Làm giá buốt.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ thân thiết metan và khí clo là sở hữu ánh sáng

Phương trình phản ứng: CH4+Cl2ánh sángCH3Cl+HCl

Câu 9: Khối lượng CO2 và H2O chiếm được Lúc châm cháy 16 gam khí metan là

A. 44 gam và 36 gam

B. 44 gam và 18 gam

C. 22 gam và 18 gam

D. 22 gam và 36 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CH4 là: nCH4=1616= 1 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O1                            1           2            (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có:

nCO2= 1 mol suy rời khỏi mCO2= 1.44 = 44 gam

nH2O= 2 mol suy rời khỏi mH2O= 2.18 = 36 gam

Câu 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Metan có không ít vô khí quyển.

B. Metan có không ít nội địa hải dương.

C. Metan có không ít nội địa ao, hồ nước.

D. Metan có không ít trong những mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Metan có không ít trong những mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Câu 11: Thành phần Xác Suất về lượng của những nhân tố cacbon và hiđro vô CH4 lần lượt là

A. 40% và 60%

B. 80% và 20%

C. 75% và 25%

D. 50% và 50%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: %mC = 1216.100%= 75%

%mH = 100% - 75% = 25%

Câu 12: Khí metan sở hữu lẫn lộn khí cacbonic, nhằm chiếm được khí metan tinh nghịch khiết cần

A. Dẫn lếu phù hợp qua chuyện nước vôi vô dư.

B. Đốt cháy lếu phù hợp rồi dẫn qua chuyện nước vôi vô.

C. Dẫn lếu phù hợp qua chuyện bình đựng hỗn hợp H2SO4.

D. Dẫn lếu phù hợp qua chuyện bình đựng hỗn hợp brom dư.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khí metan sở hữu lẫn lộn khí cacbonic, nhằm chiếm được khí metan tinh nghịch khiết cần thiết dẫn lếu phù hợp khí qua chuyện nước vôi vô dư.

Khí CO2 phản xạ bị tích lại, khí metan ko phản xạ bay thoát khỏi hỗn hợp chiếm được metan tinh nghịch khiết.

Phương trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 13: Đốt cháy trọn vẹn m gam khí metan chiếm được 13,44 lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của m là

A. 10,2 gam

B. 7,8 gam

C. 8,8 gam

D. 9,6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol của CO2 là: nCO2=13,4422,4= 0,6 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,6                         0,6                       (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có: nCH4= 0,6 mol

Vậy lượng của CH4 là: m = 0,6.16 = 9,6 gam.

Câu 14: Trong chống thử nghiệm, người tao hoàn toàn có thể thu khí CH4 vì thế cách

A. Đẩy không gian (ngửa bình).

B. Đẩy axit.

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy nước (ngửa bình).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CH4 ko tan nội địa nên rất cần phải thu vì thế cách thức đẩy nước và bịa úp bình.

Câu 15: Khí metan phản xạ được với hóa học này sau đây?

A. CO2

B. HCl

C. CO

D. O2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng: CH4+2O2toCO2+2H2O

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + CO2 → NaHCO3
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + SO2 → NaHSO3
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp