năng lượng liên kết riêng

Lý thuyết về tích điện links, năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân vẹn toàn tử vật lí 12 Hạt nhân vẹn toàn tử.

Năng lượng links - năng lượng liên kết riêng
Năng lượng links – năng lượng liên kết riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác Một trong những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh ứng dụng nhập phạm vi độ cao thấp phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
HạtĐiện tíchKhối lượng
Protonqp = – 1,602 x 10–19 Cmp = 1,6726.10-27kg
Nơtronqn = 0mn = 1,6726.10-27kg
Electronqe = – 1,602 x 10-19 Cme = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính phỏng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) sở hữu kết cấu phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: năng lượng liên kết riêng

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo ra trở nên phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng links của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng nên hỗ trợ nhằm tách những nuclon; nó được xem vị tích của phỏng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Công thức tính tích điện links phân tử nhân

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

Năng lượng links riêng

Mức phỏng kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong nhập năng lượng liên kết riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân kiên cố sở hữu \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân mật của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80