một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao Lúc vật đạt chừng cao cực lớn thì bên trên đó:

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao, Lúc vật đạt chừng cao cực lớn thì bên trên đó:

Bạn đang xem: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó


động năng cực lớn, thế năng cực kỳ tiểu                

động năng cực kỳ đái, thế năng cực kỳ đại

động năng do đó năng                                  

động năng vị nửa thế năng

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Động năng Wđ = 0,5mv2; thế năng Wt = mgh

Vật ném trực tiếp đứng, Lúc lên tới mức điểm tối đa thì v = 0 nên động năng cực kỳ đái, chừng cao lớn số 1 nên thế năng cực lớn.

Chọn B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng lối nhiều năm 40m.  Nửa  quãng lối đầu vật lên đường không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng lối sau vật lên đường không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc chừng tầm bên trên cả quãng lối là:

 • Một ngừơi lên đường xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Xem thêm: soạn anh 10 global success

  Một ngừơi lên đường xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời tầm 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời tầm 20km/h. Vận tốc tầm của ngừơi lên đường xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 •  Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe cộ chạy

   Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời tầm 40km/h. Vận tốc tầm của xe cộ nhập trong cả thời hạn chạy là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp kh

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng lối AB, vật lên đường nửa quãng lối đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng lối sau vật lên đường với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc tầm bên trên cả quãng lối  là:

 •  Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox sở hữu dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vị giờ).Chất điểm ê xuất phát điểm từ điểm nào là và hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời vị bao nhiêu  ?

 • Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật sở hữu toạ chừng x = 5 m. Phương trình toạ chừng của vật là

 • Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận nào là tại đây đúng

 • Một xe cộ hoạt động trực tiếp khô

  Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều sở hữu véc tơ vận tốc tức thời tầm là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường sót lại. Vận tốc tầm của xe cộ bên trên cả phần đường là :

 • Trong những đồ gia dụng thị tại đây, đồ gia dụng thị nào là sở hữu dạng của vật chuyển

  Trong những đồ gia dụng thị tại đây, đồ gia dụng thị nào là sở hữu dạng của vật hoạt động thẳng  đều?

 • Toạ chừng lúc đầu của vật là xo  = 10m.

  Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

  Trên hình là đồ gia dụng thị tọa độ-thời gian tham của một vật fake động

  thẳng.

  Cho biết Tóm lại nào là sau đó là sai?