một vật dao động điều hòa trên trục ox vận tốc của vật

Câu hỏi:

16/05/2020 71,220

A. luôn có mức giá trị ko thay đổi.

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa trên trục ox vận tốc của vật

B. luôn có mức giá trị dương.

C. là hàm hàng đầu của thời hạn.

D. biến thiên điều tiết theo đuổi thời hạn.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

+ Vận tốc của vật xê dịch điều tiết thực hiện một hàm điều tiết theo đuổi thời gian

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc xoắn ốc ở ngang xê dịch điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời của vật bởi vì ko khi vật vận động qua

A. vị trí tuy nhiên xoắn ốc có tính lâu năm sớm nhất. 

B. vị trí tuy nhiên xoắn ốc không trở nên biến dị.

C. địa điểm cân đối.

D. vị trí tuy nhiên lực đàn hồi của xoắn ốc bởi vì ko.

Câu 2:

Biên phỏng xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số có mức giá trị

A. cực tè khi nhì xê dịch bộ phận lệch sóng 0,5π

B. bằng tổng biên phỏng của nhì xê dịch bộ phận.

C. cực đại khi nhì xê dịch bộ phận nằm trong trộn.

D. cực đại khi nhì xê dịch bộ phận ngược trộn.

Câu 3:

Một vật nhỏ lượng m, xê dịch điều hoà với phương trình li phỏng x = Acos(ωt + φ) (A, ω, φ là những hằng số). Cơ năng của vật là

A. 12mωA2

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

B. mωA2

C. 12mω2A2

D. mω2A2

Câu 4:

Hai xê dịch điều tiết x1=A1cosωt và x2=A2cosωt+π2  . Biên phỏng xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch này là:

A. A=A1A2

B. A=A12+A22

C. A=A1+A2

D. A=A12A22

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn bao gồm chão treo chiều lâu năm 1,0 m, vật nặng trĩu lượng m, treo bên trên điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g=10m/s2. Con rung lắc này chịu đựng tính năng của một nước ngoài lực F=F0cos(2πft+π2)N. Khi tần số của nước ngoài lực thay cho thay đổi từ một Hz cho tới 2 Hz thì biên phỏng xê dịch của con cái rung lắc sẽ

A. giảm xuống

B. không thay cho đổi

C. tăng lên

D. giảm rồi tăng

Câu 6:

Một vật xê dịch điều tiết theo đuổi phương trình x=Acos(ωt+φ). Đại lượng (ωt+φ) được gọi là

A. biên phỏng dao động

B. tần số dao động

C. chu kỳ dao động

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

D. pha dao động