một vật dao động điều hòa trên trục ox quanh vị trí cân bằng o vectơ gia tốc của vật

Câu hỏi:

13/10/2019 178,891

A. luôn khuynh hướng về địa điểm cân đối.

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa trên trục ox quanh vị trí cân bằng o vectơ gia tốc của vật

Đáp án chủ yếu xác

B. có sự cân đối tỉ lệ thành phần nghịch tặc với sự cân đối li phỏng của vật.

C. có sự cân đối tỉ lệ thành phần thuận với sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của vật.

D. luôn hướng ra phía xa vời địa điểm cân đối.

Đáp án A

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Vectơ tốc độ của vật luôn luôn khuynh hướng về địa điểm cân đối và có tính rộng lớn tỉ lệ thành phần thuận với sự cân đối của li phỏng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch tắt dần dần sở hữu những đại lượng nào là tại đây rời liên tiếp theo đuổi thời gian?

A. Biên phỏng và cơ năng.

B. Li phỏng và vận tốc.

C. Biên phỏng và tốc độ.

D. Biên phỏng và vận tốc.

Câu 2:

Khi nói đến xê dịch chống bức, tuyên bố nào là sau đấy là đúng?

A. Dao động của con cái rung lắc đồng hồ thời trang là xê dịch chống bức.

B. Biên phỏng của xê dịch chống bức là biên phỏng của lực chống bức. 

C. Dao động chống bức sở hữu biên phỏng ko thay đổi và sở hữu tần số vì chưng tần số của lực chống bức.

D. Dao động chống bức sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.

Câu 3:

Khi nói đến xê dịch tắt dần dần, tuyên bố nào là sau đấy là sai ?

A. Cơ năng của xê dịch rời dần dần theo đuổi thời gian

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

B. Biên phỏng xê dịch tắt dần dần rời dần dần đều theo đuổi thời gian

C. Nguyên nhân tắt dần dần xê dịch là vì lực cản

D. Dao động tắt dần dần ko cần khi nào là cũng đều có hại

Câu 4:

Khi nói đến xê dịch cơ tắt dần dần của một vật, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Li phỏng của vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn.

B. Gia tốc cùa vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn, 

C. Vận tốc của vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn.

D. Biên phỏng xê dịch rời dần dần theo đuổi thời hạn.

Câu 5:

Một hóa học điểm sở hữu lượng m đang được xê dịch điều tiết. Khi hóa học điểm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v thì động năng của chính nó là

A.mv2

B. mv22

C.vm2

D.vm22

Câu 6:

Dao động của một vật bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực tuần trả gọi là dao động

A. tự tự.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

Xem thêm: tiếng anh 11 unit 15

D. tắt dần dần.