một trong những nguyên tắc hoạt động của liên hợp quốc là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-05-2022

Bạn đang xem: một trong những nguyên tắc hoạt động của liên hợp quốc là


Chia sẻ bởi: nguyễn thị hà giang


Một trong mỗi nguyên lý sinh hoạt của Liên ăn ý quốc là

công cộng sinh sống chủ quyền, một vừa hai phải liên minh một vừa hai phải đấu tranh giành.

B

giải quyết và xử lý những tranh giành chấp quốc tế vị phương án chủ quyền.

C

liên minh cải cách và phát triển sở hữu hiệu suất cao về tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội.

D

tổ chức liên minh quốc tế trong số những nước member.

Chủ đề liên quan

Một trong mỗi ban ngành chủ yếu của Liên ăn ý quốc được quy lăm le vô Hiến chương (1945) là

Một trong mỗi ban ngành chủ yếu của Liên ăn ý quốc được quy lăm le vô Hiến chương (năm 1945) là

Một trong mỗi ban ngành chủ yếu của Liên ăn ý quốc được quy lăm le vô Hiền chương (1945) là

Nhận xét nào là tại đây phản ánh đích giới hạn lớn số 1 của tổ chức triển khai Liên ăn ý quốc hiện tại nay?

A

Tệ quan lại liêu, tham lam nhũng càng ngày càng tăng thêm.

B

Nội cỗ những nước member sở hữu sự xích míc và phân tách rẽ rộng lớn.

C

Chưa giải quyết và xử lý yếu tố dịch bệnh dịch, viện trợ tài chính cho những nước member.

D

Chưa sở hữu đưa ra quyết định thích hợp so với một trong những vụ việc ở Trung Đông, châu Âu, lrắc...

Nhận xét nào là tại đây không đích về tầm quan trọng Hội đồng hướng dẫn an Liên ăn ý quốc?

A

Là ban ngành chủ yếu trị cần thiết nhất, từng năm họp một kì.

B

Chịu trách cứ nhiệm lưu giữ chủ quyền và an toàn toàn cầu.

C

Chịu sự giám sát và phân phối của Đại hội đồng.

D

Mọi đưa ra quyết định cần sở hữu sự tán đồng của 5 Ủy viên túc trực.

Nhận lăm le nào là tại đây phản ánh không đích về Đại hội đồng Liên ăn ý quốc?

A

Là ban ngành lớn số 1 của Liên ăn ý quốc, giám sát những sinh hoạt của Hội đồng hướng dẫn an.

B

Họp từng năm một kì nhằm thảo luận những việc làm nằm trong phạm vi Hiến chương quy lăm le.

C

Hội nghị đưa ra quyết định bám theo nguyên lý phần nhiều so với những yếu tố cần thiết.

D

Là hội nghị giành cho một trong những nước member cần thiết của Liên ăn ý quốc.

Trong nhiệm kì 2008 - 2009, VN được lưu giữ dùng cho gì vô tổ chức triển khai Liên ăn ý quốc?

A

Thành viên Hội đồng Kinh tế - Xã hội.

B

Thành viên Hội đồng Quản thác.

C

Ủy viên ko túc trực Hội đồng hướng dẫn an.

D

Ủy viên ko túc trực Đại hội đồng.

Nhận xét nào là sau đấy là đích về Điểm sáng công cộng của trật tự động toàn cầu bám theo khối hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự động toàn cầu nhì cực kỳ Ianta?

A

Chứng tỏ mối quan hệ quốc tế bị phân phối vị những cường quốc.

B

hướng dẫn đảm việc tiến hành quyền tự động quyết của những dân tộc bản địa.

C

Hình trở nên bên trên hạ tầng thỏa thuận hợp tác trong số những nước nằm trong cơ chế chủ yếu trị.

D

Có sự phân cực kỳ rõ ràng rệt thân mật nhì khối hệ thống chủ yếu trị xã hội không giống nhau.

Hội nghị Ianta (2/1945) ra mắt vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì phi vào quy trình tiến độ kết giục.

B

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì bùng nỗ.

C

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì đang được ra mắt kịch liệt.

D

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì kết giục trọn vẹn.

Nội dung nào là không cần là đưa ra quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)?

A

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

Chủ trương xây dựng tổ chức triển khai Liên ăn ý quốc.

B

Thành lập Toà án Quốc tế ở Tôkyô nhằm xét xử tội phạm cuộc chiến tranh.

C

Nhanh chóng kết giục cuộc chiến tranh, chi phí khử 100% công ty nghĩa phân phát xít.

D

Thoả thuận về sự đóng góp quân bên trên những nước nhằm mục đích giải giáp quân group phân phát xít.

Từ 1945 - 1971, đại biểu Trung Quốc bên trên Hội đồng hướng dẫn an Liên ăn ý quốc là thay mặt đại diện của chủ yếu quyền

D

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nội dung tạo nên nhiều tranh giành cãi nhất thân mật tía cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh bên trên Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) là gì?

A

Thành lập tổ chức triển khai quốc tế - Liên ăn ý quốc.

B

Giải quyết kết quả của Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

C

Phân phân tách điểm đóng góp quân và phạm vi tác động.

D

Tiêu khử công ty nghĩa phân phát xít Đức và công ty nghĩa binh phiệt Nhật.

Một trong mỗi nguyên lý sinh hoạt của Liên ăn ý quốc là

A

đồng đẳng quyền lợi và nghĩa vụ trong số những vương quốc.

B

giải quyết và xử lý những tranh giành chấp quốc tế trải qua hội thoại.

C

liên minh cải cách và phát triển tài chính, văn hóa truyền thống, khoa học tập kỹ năng.

D

ko can thiệp vô việc làm nội cỗ của những nước.

Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân group nước nào là đã sở hữu đóng góp Nhật Bản?

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) sở hữu những đưa ra quyết định cần thiết ngoại trừ việc

A

phân loại phạm vi tác động thân mật tía cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

B

chi phí khử 100% công ty nghĩa phân phát xít Đức và công ty nghĩa binh phiệt Nhật.

C

thiết lập trật tự động toàn cầu nhì cực kỳ Ianta tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng cực kỳ.

D

xây dựng tổ chức triển khai Liên ăn ý quốc nhằm mục đích lưu giữ chủ quyền và an toàn toàn cầu.

Hội nghị Ianta (2/1945) ra mắt vô toàn cảnh Chiến tranh giành toàn cầu loại hai

A

phi vào quy trình tiến độ kết giục.

Nguyên thủ những vương quốc nào là tham gia Hội nghị Ianta (2/1945)?

Nhiệm vụ cung cấp bách nào là đề ra trước những nước Đồng minh đầu xuân năm mới 1945?

A

Nhanh chóng kết giục cuộc chiến tranh.

B

Nhanh chóng xử lý kết quả cuộc chiến tranh.

C

Thành lập khối Đồng minh chống phân phát xít.

D

Đẩy thời gian nhanh liên minh tài chính trong số những nước.

Nội dung nào là không phải là trách nhiệm cung cấp bách đề ra trước những nước Đồng minh đầu xuân năm mới 1945?

A

Nhanh chóng kết giục cuộc chiến tranh.

B

Nhanh chóng xử lý kết quả cuộc chiến tranh.

C

Tổ chức lại toàn cầu sau cuộc chiến tranh.

D

Phân tạo thành ngược trong số những nước thắng trận.

Nội dung nào là không phải là đưa ra quyết định cần thiết của Hội nghị Ianta (2/1945)?

A

Tiêu khử 100% công ty nghĩa phân phát xít Đức và công ty nghĩa binh phiệt Nhật Bản.

B

Thành lập tổ chức triển khai Liên ăn ý quốc nhằm lưu giữ chủ quyền, an toàn toàn cầu.

C

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

Thông qua loa Tuyên ngôn, xây dựng khối Đồng minh chống phân phát xít.

D

Thỏa thuận việc đóng góp quân và phân loại điểm tác động ở châu Á, châu Âu.