một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Câu hỏi:

01/06/2022 2,237

Bài giải

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

120 ×  90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được số tạ thóc là:       

10800 : 100 × 15 = 1620 (kg) = 1,62 ( tấn )

                       Đáp số: a) 10800m2; b) 1,62 tấn                         

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người cút xe pháo máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng lối AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ?

Câu 2:

Có trăng tròn viên bi, vô cơ sở hữu 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ gay, 8 viên bi vàng. Như vậy 15 số viên bi sở hữu màu:

A. Nâu

B. Đỏ                     

C. Xanh               

D. Trắng

Câu 3:

Khoảng thời hạn kể từ khi 9h kém cỏi 10 phút cho tới 9h nửa tiếng là:

A. 10 phút          

B. trăng tròn phút               

C. 30 phút

Xem thêm: speech is one of the most important

D. 40 phút

Câu 4:

Một thị xã sở hữu 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên bởi vì từng nào Phần Trăm diện tích S khu đất trồng cây cafe ?

A. 150%                  

B. 15%                 

C. 1500%                        

D. 105%

Câu 5:

Hỗn số 253 được viết lách bên dưới dạng phân số là:

A. 215

B. 253

C. 1310

D. 135

Câu 6:

Tìm hắn, biết:

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

   a) 34,8 : hắn = 7,2 + 2,8                  

   b) 21,22 + 9,072 × 10 + 24,72 : 12