một quần xã ổn định thường có

Một quần xã ổn định tấp tểnh thông thường có

A. con số loại nhỏ và con số thành viên của loại thấp

Bạn đang xem: một quần xã ổn định thường có

B. con số loại nhỏ và con số thành viên của loại cao

C. con số loại rộng lớn và con số thành viên của loại cao

D. con số loại rộng lớn và con số thành viên của loại thấp

Đáp án C

Số lượng những loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loại là cường độ đa dạng mẫu mã của quần xã, biểu thị sự dịch chuyển, ổn định tấp tểnh hoặc suy thoái và khủng hoảng của quần xã → Một quần xã ổn định tấp tểnh thông thường với con số loại rộng lớn và con số thành viên của loại cao (SGK cơ phiên bản trang 176)

Số lượng loại rộng lớn, số thành viên của loại cao → Độ đa dạng mẫu mã cao hơn nữa → Xét ở quần xã:Độ đa dạng mẫu mã cao thông thường ổn định tấp tểnh rộng lớn.

Hơn nữa, Quần xã với tính ổn định tấp tểnh cao khi:

+ những quần thể không nhiều thuộc về láo nháo nhau

+ quần thể với độ dài rộng lớn: Vì nếu như QT với độ dài rộng rộng lớn thì khi với tác dụng vì như thế những nguyên tố kể từ môi trường xung quanh → Mức chừng bị tác động tiếp tục thấp rộng lớn đối với quần thể với độ dài rộng bé bỏng → Đảm bảo cho tới quần thể ổn định tấp tểnh rộng lớn.

- (Xét nhập hệ sinh thái xanh, khi với trình diễn thế sinh thái)khi không khí bị số lượng giới hạn, khi con số loại tăng đột biến thì con số thành viên của loại cần thấp → Đây là hệ ngược thế tất nhập quần xã chứ không hề cần điểm lưu ý đáp ứng quần xã ổn định tấp tểnh rộng lớn.

→ Đáp án: C.


Thương Thương câu này cần thiết phân biệt QX(c đúng) và HST(d đúng)

. 20/06/2018

Trần Trang ủa câu này đáp án C chính rồi nhưng mà chúng ta ? 1/5/2017

. 02/05/2017

Nguyễn Xuân Anh ccccccccc . 1/5/2017

. 02/05/2017

Nguyễn Xuân Anh lại sai . 1/5/2017

. 02/05/2017

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

Trương Thế Toàn con số loại rộng lớn , con số thành viên cao.. ngu người . 26/4/2017

. 27/04/2017

Lee Min Ho loillacather Chắc chắn là C nhé . 12/6/2016

. 13/06/2016

Nguyễn Đức Thuận An NHỚ: 1 quần xã ổn định tấp tểnh khi SỐ LƯỢNG LOÀI LỚN và SỐ CÁ THỂ CỦA LOÀI CAO . 12/6/2016

. 13/06/2016

Lương Thị Huệ đép án sia . 27/6/2015

. 28/06/2015

nguyễn thị hồng cmt sai CCCCCCCCCC . 26/6/2015

. 27/06/2015

nguyễn thị hồng D . 26/6/2015

. 27/06/2015

Lê Thúy Hạnh C . 26/6/2015

. 27/06/2015

Đặng Cao Sơn C nhá cứ bám theo Cơ phiên bản nhưng mà học tập :vvvvv . 26/6/2015

. 27/06/2015

Nhat Tu chài ưi vật gì trên đây . 26/6/2015

. 27/06/2015

Đỗ Đăng Quang CCCC =.= . 26/6/2015

. 27/06/2015

Đặng Quang Huy vớ vẩn C chứ . 26/6/2015

. 27/06/2015

scb trang 176 ghi là một quần xã ổn định thường có con số loại rộng lớn và số luongj thành viên loại cao nhưng mà,v~ đấp án . 26/6/2015

. 27/06/2015

0 có kidken c? . 26/6/2015

. 27/06/2015

ღ Nấm ღ namlun097 Khải Linh lanh dị . 25/6/2015

. 26/06/2015

Xem thêm: unit 9 a first aid course

Trần Bình Dương CCCCCCC? . 25/6/2015

. 26/06/2015

Nguyễn Thị Tuyết D chuẩn chỉnh nhưng mà . 24/6/2015

. 25/06/2015

Xem thêm thắt phản hồi (37/57)